บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยการมอบเกียรติบัตรยกย่องให้แก่ศูนย์ซ่อมที่ได้รับมาตรฐาน 27 แห่งทั่วประเทศ


นายโกสนธ์ พิศภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินไหมทดแทน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเกียรติบัตรแก่ศูนย์ซ่อมมาตรฐานที่สร้างความพึงพอใจด้านบริการลูกค้าสูงสุด ประจำปี 2566 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์ซ่อมมาตรฐานจะผ่านการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าที่เข้ารับบริการด้วยการให้คะแนนแก่ศูนย์ซ่อมฯ ในหัวข้อการประเมิน ประกอบด้วย

– ด้านความสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวก

– ด้านการดูแลเอาใจใส่ของพนักงานศูนย์ซ่อม

– ด้านการให้คำแนะนำและการนัดหมายเข้าจัดซ่อม

– ด้านคุณภาพในการจัดซ่อม

– ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบรถ

ซึ่งศูนย์ซ่อมที่ผ่านมาตรฐานนี้จะต้องได้รับคะแนนมากกว่า 90% ขึ้นไป โดยพิธีมอบเกียรติบัตรจัดขึ้น ณ อาคารทิพยประกันภัย พระราม 3 ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น มีตัวแทนจากศูนย์ซ่อมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เข้าร่วมรับรางวัล

ทิพยประกันภัย มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของศูนย์ซ่อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความอุ่นใจ ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่เข้ารับบริการ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันภัย


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *