หมอไทยสุดเจ๋ง ปินส์บินมอบรางวัลสันติภาพกูซี่ประจำปี 2024 สาขาการแพทย์ทางเลือก


นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล กลายเป็นคนที่ 6 ในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัล ต่อจาก ดร.อาจอง ชุมสาย, คุณสุรภีร์ โรจนวงศ์, ท่าน ว.วชิรเมธี เป็นต้น

พิธีมอบรางวัล GUSI Peace Prize ประจำปี 2024 ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร โดยมี พณ.แบรี่ กูซี่ ประธานมูลนิธิกูซี่ เป็นผู้มอบรางวัล ร.ศ.น.พ. ดร.กำพล ศรีวัฒนกุล ได้รับเกียรติเป็นคนไทยคนที่ 6 ที่ได้รับรางวัลนี้ ในสาขาการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นการยอมรับผลงานและความเป็นเลิศในการรักษาโรคด้วยวิธีการแพทย์ที่หลากหลายและนวัตกรรมใหม่ๆ

พิธีการมอบรางวัลจะได้รับการจัดขึ้นอีกครั้งอย่างเป็นทางการที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ร่วมมือกับมูลนิธิกูซี่ ในเดือนพฤศจิกายน ภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ กลอเรีย มาคาปากัล อาร์โรโย ที่ประกาศให้ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเป็น “วันมิตรภาพระหว่างประเทศ GUSI Peace Prize”

รางวัล GUSI Peace Prize มอบให้กับบุคคลที่มีความสามารถ สร้างคุณงามความดี และสันติภาพ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ นักการเมือง และศิลปิน ประมาณ 15 คนทั่วโลกทุกปี คณะกรรมการระดับโลกจะเสนอชื่อและต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาฟิลิปปินส์

นายแพทย์กำพล ศรีวัฒนกุล อายุ 75 ปี ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลที่อุทิศตนเพื่อการรักษาด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือก รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การใช้ไฮโดรเจน เปปไทด์ และเอ็กซ์โซโซม ในการรักษาโรคมะเร็ง เบาหวาน และอัมพาต

แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานมีจำนวนมาก รวมถึง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ์ วัชรดุลย์, ราชบัณฑิต และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง ศาสตราจารย์ ดร. ปีเตอร์ ผ่องแผ้ว นักวิทยาศาสตร์พืชและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

นายแพทย์กำพล ศรีวัฒนกุล ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมในระดับสูงจากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (B.Sc.) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2515
  • ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (M.D.) สาขาแพทยศาสตร์ (ด้วยเกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2517
  • ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาเภสัชวิทยา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2521
  • การฝึกอบรมเฉพาะทางด้านเภสัชวิทยาคลินิกที่ University of Rochester, New York, USA
  • การฝึกอบรม IU AC ด้านเคมีบำบัดที่ Royal Marsden Hospital, London, UK
  • การเป็นนักวิจัยที่ได้รับทุนจาก British Council ที่ University of Leicester, UK
  • การฝึกอบรมด้านเภสัชจลนศาสตร์คลินิกที่ University of Edinburgh, UK
  • หลักสูตรการฝึกอบรมด้านพิษวิทยาคลินิกที่ University of Heidelberg, Germany
  • การฝึกอบรมดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างบูรณาการที่ Aeskulap Klinik Hospital, Switzerland

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย นายแพทย์กำพล ศรีวัฒนกุล จึงได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านการแพทย์ทางเลือก โดยมีผลงานที่โดดเด่นในการรักษาโรคด้วยวิธีการแพทย์ที่หลากหลายและนวัตกรรมใหม่ๆ ส่งผลให้ท่านได้รับรางวัล GUSI Peace Prize ประจำปี 2024


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *