รสา ทาวเวอร์ ร่วมกับ เอสซีจี ต่อยอดอาคารสำนักงานยั่งยืน
ผ่านการรับรองมาตรฐาน LEED O+M เวอร์ชันล่าสุด ระดับ Platinum


เอสซีจี นำโดยนายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบป้ายมาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ให้แก่บริษัทรสา ทาวเวอร์ จำกัด นำโดยนางวิกัญญา อัศวาณิชย์ Deputy Chief Executive Officer (ที่ 2 จากขวา) หลังประสบความสำเร็จเป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED เวอร์ชันล่าสุด 4.1 ประเภท O+M ในระดับ Platinum มุ่งเน้นการจัดการ ดูแล และปรับปรุงประสิทธิภาพของอาคารที่มีอยู่เดิมให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ โดยบริษัท SCG Building and Living Care Consulting จำกัด เป็นที่ปรึกษาการขอรับรองมาตรฐานในครั้งนี้

อาคารรสา ทาวเวอร์ เป็นอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 76,000 ตารางเมตร ต้องการยกระดับมาตรฐานอาคารให้ดีขึ้นตามมาตรฐาน LEED ที่ได้รับการรับรองก่อนหน้านี้ สู่เวอร์ชันล่าสุด ที่มุ่งเน้นการวัดผลประสิทธิภาพโดยรวมของอาคารมากขึ้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริง ทั้งยังต้องส่งเสริมการดูแลสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้ใช้อาคารอย่างต่อเนื่อง เป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของอาคารรสา ทาวเวอร์ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้ใช้อาคาร และพัฒนาประสิทธิภาพของอาคารให้สูงขึ้น โดยบริษัท SCG Building and Living Care Consulting ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อความยั่งยืนและเพื่อสุขภาวะที่ดี ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ คำนวณความคุ้มค่าและผลตอบแทน เพื่อพัฒนาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดให้กับโครงการ ซึ่งอาคารรสา ทาวเวอร์ สามารถผ่านเกณฑ์ตัดสินจาก 5 จุดหลัก ประกอบด้วย

  1. สามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประหยัดพลังงานได้มากกว่าอาคารทั่วไปถึงร้อยละ 40
  2. เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำ สามารถลดการใช้น้ำของอาคารได้มากกว่าปกติ
  3. มีการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และรณรงค์ให้ผู้ใช้อาคารแยกประเภทขยะให้ถูกต้อง เพื่อแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไป
  4. ด้วยทำเลที่ตั้งของอาคารใกล้รถไฟฟ้า ผู้ใช้อาคารกว่าร้อยละ 35 จึงสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าและระบบขนส่งรถสาธารณะ ทำให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลให้ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้
  5. มีการบริหารจัดการเรื่องระบบระบายอากาศในอาคารที่ดี ทำให้สามารถลดระดับของฝุ่น PM 2.5 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคาร

ทั้งนี้ บริษัท SCG Building and Living Care Consulting เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการด้านอาคารเขียว อาคารประหยัดพลังงาน อาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี และการพัฒนาอาคารเพื่อมุ่งสู่ Net Zero โดยเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง LEED Proven Provider จากองค์กร U.S. Green Building Council พิสูจน์ถึงประสบการณ์และคุณภาพระดับสูงของทีมงานให้คำปรึกษา พร้อมบริการด้านการขอรับรองมาตรฐานอาคาร เช่น  LEED  TREES  Edge  WELL และ Fitwel โดยมีโครงการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลแล้วกว่า 200 โครงการ สำหรับผู้สนใจรับคำปรึกษาการขอรับรองมาตรฐานอาคาร สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่อีเมลscgconsulting@scg.com หรือโทร 065-719-7909


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *