ลงนามสัญญาจ้างผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 16


นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ประธานกรรมการ กฟผ. และนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปฏิบัติงานที่บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนามในสัญญาจ้างผู้ว่า การ กฟผ. ตามมติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 16 (3 มีนาคม 2567) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา 


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *