บันทึกข้อตกลงร่วมมือด้านการรับประกันด้านกางส่งออก


ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ลงนามกับนายเชิ้ง เหอไท่ กรรมการผู้จัดการ องค์กรรับประกันแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Export & Credit Insurance Corporation : SINOSURE) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการรับประกันเพื่อส่งเสริมการใช้บริการประกันการส่งออกและการลงทุนของ EXIM BANK เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและรุกตลาดใหม่ของผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย-จีน โดยเฉพาะในตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของไทย โดยมีนายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ ณ SINOSURE สำนักงานใหญ่ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *