เอ็กซอนโมบิลและสโมสรพนักงานเอ็กซอนโมบิลสนับสนุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย


บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และสโมสรพนักงานเอ็กซอนโมบิล มอบเงิน 82,000 บาท และนำปฏิทินตั้งโต๊ะที่พนักงานได้บริจาคมามอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เพื่อนำไปคัดแยกเข้าสู่กระบวนการผลิตสื่อหนังสืออักษรเบรลล์

ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ นายเกรียงไกร พรพันธ์เดชวิทยา (ที่ 6 จากซ้าย) นายกสโมสรพนักงานเอ็กซอนโมบิล พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบเงินสนับสนุนให้แก่ นางสาวจรัสศรี ศรีมณี (ที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ และนายพิรัชย์ภณ ธนาพัฒน์ธำรง (ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายปฏิบัติการ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

นอกจากนี้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารว่างให้แก่เด็กๆ ผู้พิการทางการเห็น

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม 


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *