ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ดิจิทัลพาร์ทเนอร์สำหรับองค์กรเพื่อความยั่งยืน


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดงานแถลงข่าวประจำปี 2567 “The Moment is Now! for Green Actions” นำโดย นายมงคล  ตั้งศิริวิช ประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ดูแลกลุ่มคลัสเตอร์ ประเทศไทย ลาว และเมียนมา เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ในการเป็นพาร์ทเนอร์ด้านดิจิทัล ตอกย้ำความสำคัญของโซลูชั่นดิจิทัลเพื่อสร้างความยั่งยืนให้องค์กรต่างๆในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ พร้อมเผยผลการวิจัยด้านความยั่งยืนขององค์กรประเทศไทย 500 องค์กร โดยมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ตระหนักดีว่า การปรับใช้ระบบดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของความยั่งยืน


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *