พนักงานกลุ่มบริษัทยูนิไทยร่วมฉลองไดมอนเดย์ ครบรอบ 20 ปี พร้อมกันอย่างยิ่งใหญ่


พนักงานกลุ่มบริษัทยูนิไทยในทุกกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ สำนักงานใหญ่กลุ่มบริษัทยูนิไทย, ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง, ซียูอีแอล, ท่าเรือยูนิไทย, ยูนิไทย โลจิสติกส์ และยูนิไทยคลังสินค้า ได้ร่วมฉลองงานไดมอนเดย์ ครบรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 โดยเข้ารับฟังการถ่ายทอดสดสารจากท่านประธาน IMC  คุณชวลิต เฟรดเดอริค เชาว์ พร้อมกันทั่วโลก 

งานไดมอนเดย์ครั้งที่ 20 จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่กลุ่มบริษัทยูนิไทย นำโดยคณะผู้บริหาร ท่านนภดล มัณฑะจิตร ประธานกลุ่มบริษัทยูนิไทย, ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ Engineering and Fabrication, คุณชิรพงค์ ก่อกิจสัมมากุล Head of Thailand Shipping & Logistics, คุณสุภารัตน์ เอกจิตราอมร Country Finance Head, คุณนุชนาถ ปรุงรุ่งเรืองเลิศ Country P&O Head   และคุณพรเพ็ญ ด่านภักดี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และพนักงานกลุ่มบริษัทยูนิไทยทุกกลุ่มธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมฉลองงานไดมอนเดย์ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวันกำเนิดใหม่ของ IMC เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน และความมุ่งมั่นในการดำนินธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี และความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต

ความพิเศษของไดมอนเดย์ปีนี้คือ การฉลองครบรอบ 20 ปี  เป็นการฉลองในทุกกลุ่มบริษัทเครือ IMC  โดยการถ่ายทอดสดรับฟังสารจากท่านประธาน คุณชวลิต เฟรดเดอริค เชาว์ พร้อมกันทั่วโลก ในช่วงสองทศวรรษของการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน เราได้เห็นการเจริญเติบโตของธุรกิจต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมการซ่อมเรือด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเติบโตของแบรนด์ Octave ในประเทศต่างๆ

ปีนี้ งานไดมอนเดย์จัดขึ้นภายใต้ธีม ”การตระหนักถึงบทบาทและความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน” เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นไปด้วยกัน โดยมีการฉลองร่วมกัน และได้จัดกิจกรรมการฝึกเจริญสติให้พนักงานได้ฝึกปฏิบัติไปพร้อมกัน เพื่อการสำรวจตัวเรา  มีสติในการดำเนินชีวิต และร่วมแบ่งปันรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างมีสติไปด้วยกัน


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *