ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ชวนแสดงพลังรักษ์โลก ปิดไฟ 1 ชั่วโมง
60 EARTH HOUR 2024 พร้อมกันทั่วโลก ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 20.30 – 21.30 น.


ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ นำโดยคุณณัฐรินทร์  พยุงวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ, คุณชนนิกานต์ ไกรธรรมจิตกุล ผู้อำนวยการด้านการตลาด  ร่วมแสดงพลังรักษ์โลกผ่านการสนับสนุนกิจกรรม “60+Earth Hour 2024”  รณรงค์การปิดไฟที่ไม่จำเป็น สร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ถอดปลั๊ก ปิดไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน  พร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567  เวลา 20.30 – 21.30 น. ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *