กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวเพื่อตีเส้นจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ขาเข้า)บริเวณด่าน ฯ พระราม 4-2 ถึง ด่าน ฯ ลุมพินี


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมมือกับ บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและทางเชื่อมต่อระหว่างทางด่วน One Bangkok (EXAT Link) มีความจำเป็นจะต้องปิดเบี่ยงการจราจร เพื่อดำเนินการตีเส้นจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ขาเข้า) บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระราม 4-2 ถึง ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษลุมพินีระหว่างวันที่ 26 – 31 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. ของทุกวัน จะปิดเบี่ยง 2 ช่องจราจร ทางด้านขวา
  2. วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. ของทุกวัน จะปิดเบี่ยง 1 ช่องจราจร ทางด้านซ้ายและไหล่ทาง ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายสกานต์ ลิมปพัฒนานนท์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา โทร 062-582-2236 ตลอด 24 ชั่วโมง


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *