กฟผ. – วิศวะ จุฬาฯ เตรียมศึกษา SMR มาแรงตอบโจทย์ลดโลกร้อน


นายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ รองรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของประเทศ โดยพลังงานนิวเคลียร์นี้ นับเป็นพลังงานทางเลือกที่สามารถช่วยเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงาน และส่งเสริมให้ประเทศเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนได้ในอนาคต ปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างศึกษาและเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็ก (Small Modular Reactor: SMR) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มีการออกแบบและพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง จึงเป็นหนึ่งในพลังงานสะอาดที่น่าสนใจและ
มีศักยภาพในการตอบสนองต่อนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ตลอดจนความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน ณ อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *