การเคหะแห่งชาติมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยนายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ส่งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค จำนวน 10 ชุด ให้กับผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์สาธารณสุข 4 ดินแดง ณ ลานกีฬาแฟลต 51-53 ซอยประชาสงเคราะห์ 11 เขตดินแดง กรุงเทพฯ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *