อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมสร้างความอยู่ดีมีสุข เปลี่ยนอาหารโรงพยาบาลให้อร่อยได้ด้วยพลังแห่งรสอูมามิ ผ่านกิจกรรม “นัวศาสตร์ สตาร์ทแคมป์” ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 50,000 บาท


เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม “นัวศาสตร์ สตาร์ทแคมป์” ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อยุธยา พานักศึกษาด้านการกำหนดอาหารและโภชนาการ  ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ในการปรุงรสชาติให้อาหารอร่อยและถูกหลักโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูร่างกายแก่ผู้ป่วย  อีกทั้งได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นนักกำหนดอาหารมืออาชีพในอนาคต ตลอด 2 วัน 1 คืน ในรูปแบบ Edutainment ผ่านกิจกรรมเวิร์คชอป ตามวิสัยทัศน์ของทางบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุข (Eat Well, Live Well) ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาด้านอาหารและสุขภาพของสังคมผ่านค่านิยมหลักของบริษัท ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ในค่ายมีกิจกรรม Taste Lab ให้เรียนรู้เทคนิคการปรุงรสอาหาร ผ่านประสบการณ์ชิมรสชาติอาหารที่ผ่านการปรุงด้วยเครื่องปรุงรสที่มีสัดส่วนแตกต่างกัน ที่ทั้งอร่อยและถูกหลักโภชนาการ ตามมาด้วยกิจกรรม Taste Maker ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็น คุณปาน ปวีณา วงศ์อัยรา เจ้าของเพจเมื่อวานนี้ทานอะไร ร่วมแชร์ประสบการณ์การเป็นนักกำหนดอาหาร เชฟทักษ์ นุติ หุตะสิงห เจ้าของเพจ Tuck the Chef มาแนะนำการใช้เทคนิคต่างๆในการลดโซเดียม แต่ยังคงความอร่อย  และคุณแอ๊ม ศรัณย์ แบ่งกุศลจิต เจ้าของเพจการตลาดการเตลิด มาร่วมเสริมเทคนิคในการพูดให้เข้าถึงผู้ฟังแต่ละกลุ่ม สุดท้ายคือกิจกรรม Taste Hackathon โดยมีคุณเบียร์ สมิทธิ โชติศรีลือชา กูรูด้านโภชนาการ และนักกำหนดอาหารวิชาชีพจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มาเป็นวิทยากรในกิจกรรม “Taste Hackathon” เป็นการแข่งขันที่ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มพยายามคิดค้นปรับสูตรอาหารให้มีรสชาติดี และมีคุณค่าตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับโจทย์ที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการใช้วัตถุดิบที่กำหนด จากนั้นนำเสนอให้กับคณะกรรมการ ภายใต้สถานการณ์จำลองเสมือนในชีวิตการทำงานของนักกำหนดอาหาร ที่นักศึกษาแต่ละทีมจะได้ฝึกนำเสนอเมนูให้ผู้ฟังทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ แม่ครัวโรงพยาบาล, คนไข้และคุณหมอ สำหรับทีมผู้ชนะในกิจกรรมนี้ได้รับเงินทุนการศึกษามูลค่ากว่า 50,000 บาท

อาชีพนักกำหนดอาหารนั้นมีบทบาทสำคัญในการดูแลด้านโภชนาการให้แก่ผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลและขณะที่กลับไปพักฟื้นที่บ้าน ความท้าทายของนักกำหนดอาหารคือการทำให้อาหารที่ถูกหลักโภชนาการทั้งที่มีการควบคุมปริมาณโซเดียม น้ำตาล หรือแคลลอรี แต่ยังคงความอร่อย เพื่อให้ผู้ป่วยเจริญอาหารและฟื้นฟูร่างกายหลังได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว การสื่อสารด้านโภชนาการและวิธีการปรุงอาหารด้วยรสอูมามินั้นเป็นสิ่งที่นักกำหนดอาหารต้องเผชิญทั้งกับบุคลากรในโรงพยาบาล ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือสถานที่พักฟื้น และตัวผู้ป่วยเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปสู่การลงมือปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ อายิโนะโมะโต๊ะมีความตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างความอยู่ดีมีสุข ให้สังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล เมื่อผู้ป่วยรับประทานอาหารที่ไม่อร่อยในโรงพยาบาล และเกิดความไม่ประทับใจ สร้างความรู้สึกเชิงลบเช่นนี้ ร่างกายจะต่อต้าน ไม่เจริญอาหาร ส่งผลให้ฟื้นตัวได้ยาก หากผู้ป่วยได้ทานอาหารที่โซเดียมน้อยลง แต่ยังคงรสชาติอร่อย จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความสุขและการฟื้นฟูร่างกายได้ดี และกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงได้ ตลอดระยะการจัดกิจกรรม 2 วันที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยการให้ความรู้และความสนุก เพื่อส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษา นักกำหนดอาหาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่สำคัญของประเทศ ในการเป็นผู้ส่งต่อ  และสื่อสารเรื่องราวของการมีสุขภาพดีให้กับประชาชนคนไทยได้ต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *