ออมสิน ร่วมแถลงข่าวมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์


นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมแถลงข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ และการเตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก (Thailand Vision) โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมแถลงข่าว โดยธนาคารออมสิน ได้ออกโครงการสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย วงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 2.95 ต่อปี โดยปีที่ 1 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.95 ปีที่ 2 ร้อยละ 2.95 และปีที่ 3 ร้อยละ 3.95 วงเงินกู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน 7,000,000 บาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี พร้อมเงื่อนไขเงินงวดผ่อนชำระต่ำพิเศษ เริ่มต้น 2,500 บาทต่อเดือน ผู้สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินโครงการ และทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 มกราคม 2568 และโครงการสินเชื่อ D-HOME สำหรับผู้ประกอบการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการนำไปเป็นเงินลงทุน อาทิ ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาสาธารณูปโภค หรือเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3.50 ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 4 ปี ฟรีค่าธรรมเนียม ผู้สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นไป และทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *