พัชรวาท ชวนเที่ยวสงกรานต์ ลดพลาสติก กู้วิกฤติโลกเดือด สั่ง ‘กรมทะเล’ ตั้งศูนย์ดูแล นทท. 37 ชายฝั่งทะเล


วันที่ 11 เมษายน 2567 พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า วันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนต่างเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เพื่อกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัว หรือไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ที่มีการจัดงานฉลองปีใหม่ไทย แต่ส่วนหนึ่งก็ออกเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ทางธรรมชาติตามภูเขาและทะเล โดยในปีนี้ รัฐบาลได้ประกาศจัดกิจกรรม “มหาสงกรานต์ World Songkran Festival” ตั้งแต่วันที่ 1-21 เม.ย. 2567 รวม 21 วัน ซึ่งถือว่าเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ต่อยอดไปสู่ภาคเศรษฐกิจ สร้างเม็ดเงิน และรายได้สู่ประชาชน ในการนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2567 เพื่อสนับสนุนกำลังพล อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องดื่ม รถยนต์ และเรือปฏิบัติการไว้คอยอำนวยความสะดวกตามสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล พื้นที่อุทยานฯ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนเที่ยวสงกรานต์อย่างปลอดภัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกเดือด ตลอดจนย้ำเตือนให้ตระหนักถึงมาตรการ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อลดการก่อให้เกิดขยะอันนำไปสู่ผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนในอนาคต อย่าไรก็ตาม อยากขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันคัดแยกและทิ้งขยะลงถังตามจุดบริการที่จัดเตรียมไว้ให้ หรือเมื่อนำพลาสติกเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวให้เก็บกลับออกมาด้วยทุกครั้ง พร้อมกับปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กระทรวงฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขยะส่วนใหญ่ล้วนเป็น ”ขยะพลาสติก” ซึ่งบรรดาขยะเหล่านี้กว่าจะย่อยสลายต้องใช้ระยะเวลานาน บางชนิดใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานนับร้อยปี เช่น เอ็นตกปลา เศษอวน ขวดน้ำพลาสติก ก้นบุหรี่ ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียม ขวดแก้ว และกล่องโฟม เห็นแบบนี้แล้วอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง และตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโลกในอนาคต

ด้าน ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 37 พื้นที่ชายฝั่งทะเล พร้อมกับมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 เตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวหากมีเหตุฉุกเฉินต่างๆ ในช่วงระยะเวลา 5 วัน ตลอดจนเฝ้าระวังเรื่องการเกิดอุบัติเหตุทั้งทางบกและทางน้ำ ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามเกาะและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้การจราจรขนส่งทางน้ำเกิดการแออัดและอาจมีอุบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ทช. ได้ดำเนินการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ 516 นาย รถยนต์ 63 คัน เรือทรัพยากรทางทะเล 26 ลำ ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ที่จำเป็นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด รวมถึงช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณชายหาด ไม่ทิ้งขยะหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงบนชายหาดเด็ดขาด นอกจากนี้ ขอฝากไปถึงผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบการเดินเรือ โปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์ในการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เช่น ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเสื้อชูชีพ อย่างไรก็ตาม หากพบเจอปัญหาสามารถแจ้งมายังสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล โทร. 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้ง 37 พื้นที่ชายฝั่งทะเล


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *