จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ทิพยประกันภัย และภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการ “Safe Trip Safe Drive Cross Border To Thailand With Insurance” ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ปลอดภัยข้ามแดน


จังหวัดสงขลา ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีก 11 หน่วยงาน เปิดตัวโครงการ “Safe Trip Safe Drive Cross Border To Thailand With Insurance” มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทย ผ่านด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ณ ด่านศุลกากรสะเดา ห้องประชุมด่านพรมแดนสะเดาขาออก จังหวัดสงขลา

นายสมนึก พรหมเขียว  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Safe Trip Safe Drive Cross Border To Thailand With Insurance” เที่ยวเมืองไทย…ปลอดภัยข้ามแดน อุ่นใจด้วยประกันภัย จังหวัดสงขลาได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับในหลายภาคส่วน อาทิ ภาคการท่องเที่ยว
ภาคเศรษฐกิจท้องถิ่น และอื่น ๆ ซึ่งเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้เกิดการกระจายและหมุนเวียนรายได้จากการเข้ามาท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เดินทางโดยรถยนต์ผ่านทุกด่านชายแดนของจังหวัดสงขลา รวมถึงด่านชายแดนหลักคือ “ด่านสะเดา” ทั้งนี้ เครือข่ายทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยเพื่อสร้างระบบให้รถยนต์ทุกคันได้มีการประกันภัยที่คุ้มครองนักท่องเที่ยวและรถยนต์ที่เข้ามาใช้ในประเทศไทย

โครงการนี้มุ่งเน้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวทำประกันภัย เพื่อเป็นเครื่องมือบรรเทาความเสี่ยงในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ครอบคลุมทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และทรัพย์สิน โดยมีความคุ้มครองครอบคลุมทุกคน ที่ประสบภัยจากรถยนต์ รวมถึงความคุ้มครองครอบคลุมความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น รถยนต์คู่กรณี และการประกันตัวผู้ขับขี่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวขับรถมาท่องเที่ยวได้มีหลักประกันเพื่อความอุ่นใจและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทย

นางสาวสุภาพ ประดับการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทิพยประกันภัย ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เดินทางโดยรถยนต์สนับสนุนให้ทำประกันภัยเพื่อได้รับความคุ้มครอง กรณีที่เกิดอุบัติเหตุในขณะที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย มุ่งเน้นให้บริการและสร้างความอุ่นใจให้ทุกการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร์ที่ข้ามแดนผ่านด่านสะเดา และด่านชายแดนอื่น ๆ ของจังหวัดสงขลา ได้มีหลักประกัน โดยสนับสนุนให้ทำประกันภัยต่าง ๆ เช่น ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3 และประกันภัยการเดินทาง สามารถซื้อได้ด้วยตนเองผ่านระบบ Digital Platform หรือผ่านจุดให้บริการ พร้อมกันนี้ ทิพยประกันภัย ได้ร่วมกับทีม Start up บริษัท นำทรัพย์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด จัดทำแบบฟอร์มเพื่อบริการนักท่องเที่ยวในการจัดเตรียมเอกสารในระบบ Digital Platform เพื่อการยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์ผ่านแดนเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *