การเคหะแห่งชาติเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสารแอมโมเนียรั่วไหลในโรงงานน้ำแข็งบางละมุง


จากกรณีเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลในโรงงานน้ำแข็งบางละมุง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามโครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดชลบุรี (นาเกลือ) ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยการเคหะแห่งชาติเร่งให้ความช่วยเหลือแล้ว

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนและผู้อยู่อาศัยในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบ ตนจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 และสาขา 3 ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดชลบุรี (นาเกลือ) โดยเร็วที่สุด ด้วยการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตั้งจุดให้บริการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การคัดกรองผู้ได้รับผลกระทบ การให้คำปรึกษาสุขภาพจิต และลงทะเบียนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบริเวณด้านหน้าโครงการฯ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนและบริการชุมชนนาเกลือสนับสนุนข้าวกล่อง และอำนวยความสะดวกเรื่องห้องสุขาสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำเภอบางละมุง นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ หน่วยงานสาธารณะสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี แรงงานจังหวัดชลบุรี กิ่งกาดชาดอำเภอบางละมุง มูลนิธิสว่างบริบูรณ์พัทยา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้อีกด้วย


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *