“Griffith Foods Company Limited” สานต่อโครงการ CSR ลงพื้นที่ส่งต่อโอกาสทางด้านการศึกษาและโภชนาการ แก่โรงเรียนบ้านบุ่งเตย จ.นครราชสีมา


“Griffith Foods Company Limited” เดินหน้าสานต่อโครงการ CSR สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งยกระดับการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ส่งต่อโอกาสสู่สังคม เพื่อสร้างเยาวชนอนาคตของชาติ ส่งมอบ “Griffith E-Learning Center” ให้แก่โรงเรียนบ้านบุ่งเตย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ครบครันให้นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ด้านการศึกษาได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมปลูกผักที่จะเป็นประโยชน์ด้านสุขภาพและโภชนาการให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อผลผลิตในอนาคตสู่การประกอบอาหารด้วยวัตถุดิบที่ยั่งยืน

นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลัก และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรม CSR ช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนพร้อมสร้างการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมไปถึงระบบโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ “Griffith Foods” มีความห่วงใยอย่างมากเกี่ยวกับสวัสดิภาพรวมไปถึงระบบการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านการศึกษา ตลอดจนโภชนาการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต โดยโครงการ CSR ที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้นับเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ในปีงบประมาณ 2024 ของบริษัท ซึ่งครอบคลุมรูปแบบกิจกรรม CSR 5 ด้าน ทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให้เป็นไปตามปณิธานความมุ่งมั่นของ “Griffith Foods” ในปี 2030

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านบุ่งเตย จ.นครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมไปถึงระบบการเรียนการสอนที่ยังไม่สามารถยกระดับศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงโอกาสทางด้านการศึกษาที่ทัดเทียม “Griffith Foods” ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพและการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสในประเทศอย่างมาก และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้โรงเรียนเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ได้รับโอกาสและการสนับสนุนเพื่อให้อนาคตของพวกเขาดีขึ้นกว่าเดิม โดยโครงการ CSR ครั้งนี้ มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมมากกว่า 100 คน และมีพนักงาน “Griffith Foods” กว่า 300 คน ร่วมส่งมอบความสุขและส่งต่อโอกาสให้กับโรงเรียนบ้านบุ่งเตย จ.นครราชสีมา

ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีโรงเรียนอีกหลายพื้นที่ที่ต้องการโอกาสทางด้านการศึกษารวมไปถึงระบบโภชนาการ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียนได้อย่างเหมาะสม โดย Griffith Foods เราตระหนักและให้ความสำคัญกับโภชนาการทางอาหารของเด็กๆ เพราะเราเชื่อมั่นว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ” ซึ่ง Griffith Foods คือผู้พัฒนาและผลิตส่วนผสมอาหารระดับโลก อาทิ เครื่องปรุงรส, แป้ง, ซอสหมัก และซอส เป็นต้น เราผสานครื่องปรุงและรสชาติจากหลากหลายวัฒนธรรมอย่างลงตัว ผ่านการผลิตที่เข้มงวดและได้มาตรฐานการผลิตระดับสากล Griffith Foods ก่อตั้งขึ้นในปี 1919 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองอัลซิพ รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเติบโตและขยายเครือข่ายไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Griffith Foods ได้ที่ : https://griffithfoods.com/apac/


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *