ศูนย์จักษุ “รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง” ชี้ปัญหาเกี่ยวกับสายเกิดได้กับทุกวัย ชูนวัตกรรม ReLEX CLEAR ผ่าตัดแม่นยำสูงด้วย AI


โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง มุ่งมั่นยกศักยภาพสู่การเป็นโรงพยาบาลชั้นนำ ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่แม่นยำ หนึ่งในโรงพยาบาลระดับพรีเมี่ยมของประเทศไทย โดดเด่นด้วยทีมแพทย์ประจำเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เผยปัญหาเกี่ยวกับสายตาเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น สายตา สั้น เอียง ตาแห้ง และรวมถึงโรคเกี่ยวกับตา ด้วยเหตุนี้ทางศูนย์จักษุ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผ่าตัดรักษาสายตาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย แก้ปัญหาตาสั้น เอียง ด้วยการทำเลสิก ReLEX CLEAR แม่นยำสูงด้วย AI ช่วยให้คนไข้กลับมามองได้ชัดเจนอีกครั้ง 

จากสถานการณ์ ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และพบว่า  ร้อยละ 70 ที่สายตาไม่ดี การมองเห็นไม่ชัดเจน เกิดภาวะสายตาเลือนราง หรืออาจตาบอดได้หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่แรก แต่ถ้าได้รับการตรวจวินิจฉัยรวดเร็ว ผลการรักษามักได้ผลดี เพราะช่วยให้ค้นพบโรคเกี่ยวกับดวงตาในขณะที่ยังไม่แสดงอาการ ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง มีความห่วงใย และพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของดวงตาทั้งในผู้สูงวัย ผู้ใหญ่ และเด็ก โดยครอบคลุมไปถึงการรักษาและการผ่าตัดในรายที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ด้วยทีมแพทย์ที่มีความชำนาญการเฉพาะทางด้านจักษุและเลสิก พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับภาวะความผิดปกติทางสายตา ได้แก่ สายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาว แต่กำเนิด ปัจจุบัน จักษุแพทย์สามารถทำการผ่าตัดรักษาได้ ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การทำผ่าตัดเลสิก, เฟมโตเลสิก, รีเลกซ์ (ReLEX) และการใส่เลนส์เสริม ทางศูนย์จักษุและเลสิก โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผ่าตัดรักษาสายตาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงได้นำการผ่าตัดสายตาด้วยวิธี รีเลกซ์เคลียร์ (ReLEX CLEAR) มาใช้ทำผ่าตัดแก้ไขสายตา

รีเลกซ์เคลียร์ (ReLEX CLEAR) เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการทำเลสิก ที่ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตาแบบไร้ใบมีด โดยใช้ เลเซอร์พลังงานต่ำระดับนาโนจูลเจาะชั้นกระจกตาเพื่อแยกชิ้นกระจกตาและดึงออก โดยมี AI ช่วยกำหนดศูนย์กลางในการยิงเลเซอร์ ได้อย่างตรงจุด และปรับแต่งความโค้งของกระจกตาเพื่อแก้ไขค่าสายตาได้อย่างเหมาะสม ทำให้ผลการผ่าตัดมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมนอกจากนี้การใช้เลเซอร์ระดับนาโนจูลจะทำให้ผิวกระจกตาเชื่อมกันได้ง่ายผิวกระจกตาเรียบขึ้น การกลับมามองเห็นชัดเร็วขึ้น ไม่เกิดผลเสียต่อเนื้อเยื่อกระจกตาบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย สำหรับการพักฟื้นโดยปกติการทำเลสิกทั่วไปจะใช้เวลา 7 วัน แต่ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ReLEX CLEAR ที่ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการผ่าตัด รวมถึงแผลที่เปิดกระจกเป็นแผลเล็กเพียง 2.6 – 3.0 มม. จึงใช้เวลาพักฟื้นเพียง 3 วันเท่านั้น

ศูนย์จักษุ ชั้น 4 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08:00-17:00 น. โทร.02-220-7999 ต่อ 84220 สนใจปรึกษาการรักษาอื่นๆ หรือตรวจสุขภาพ โทร.02-220-7999


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *