K4 ฉลองครบรอบ 1 ปี อย่างยิ่งใหญ่ หลังผลงานเติบโตตามเป้ า ประกาศเดินหน้าลุยตลาดต่อเนื่องตั้งเป้ าขึ้นเบอร์ 1 ซิม MVNO ของไทยในปี 2567


พร้อมจัดงานฉลองความส าเร็จขอบคุณตัวแทนจ าหน่ายและเครือข่ายพันธมิตร ด้วยกิจกรรมแห่งความสุขลุ้นรับรางวัลตลาดทั้งงาน และเติมเต็มความสนุกกับคอนเสิร์ตจากศิลปิ นดังมากมาย

นางสาวเริงฤดีลักษณะหุต หรือ มาดามเต๋ประธานบริษัท เคโฟร์ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด เปิ ดเผยว่าภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้เปิ ดตัวให้บริการโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน :MVNO (Mobile Virtual Network Operator) เปิ ดตัว ซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ “Sim K4” เมื่อเดือนเมษายน 2566ที่ผ่านมา ด้วยแนวคิดและมีเป้ าหมายที่จะเป็ นผู้ให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อสร้ างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า, ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์, ผู้ผลิต, ร้านค้าปลีก, ร้านค้าออนไลน์, ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้วยโครงข่ายและโปรแกรมที่พัฒนาอย่างมืออาชีพ ผ่านช่องทางจัดจ าหน่ายที่เป็ นออนไลน์ และ ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบออฟไลน์

ทั ้งนี ้ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ของการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ สามารถท าได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้ ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการอยู่ประมาณ 400,000 ซิม ส าหรับใน ปี 2567 พร้ อมเดินหน้าต่อยอดความส าเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยการวางเป้ าหมายให้มีผู้ใช้บริการเป็ น 3,000,000 ซิม คิดเป็ นส่วนแบ่งการตลาด 2%ของตลาดโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และขึ ้นเป็ นบริษัทอันดับ 1 ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งไม่มีคลื่นความถี่เป็ นของตนเอง หรือ MVNO โดยได้วางงบการตลาดเอาไว้40 ล้านบาท เพื่อสร้างการรับรู้“Sim K4” พร้ อมเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพตัวแทนจ าหน่ายทั่วประเทศ

“ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณลูกค้า ตัวแทนจ าหน่ายและเครือข่ายพันธมิตรทุกท่านที่ท าให้ K4 เติบโตได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้และในปี นี ้เราได้ประกาศเป้ าหมายที่ใหญ่ขึ ้น ด้วยการจะก้าวขึ ้นไปเป็ นเบอร์ 1 ของผู้ให้บริการเครือข่าย MVNO แม้ว่าจะเป็ นเรื่องที่ท้าทาย แต่เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถท าได้ตามเป้ า ด้วยแผนการท าตลาดที่ชัดเจน รวมไปถึงการจัดจ าหน่ายผ่านเครือข่ายพันธมิตร และตัวแทนจ าหน่ายที่แข็งแกร่งที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ”

น.ส.เริงฤดีกล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการด าเนินธุรกิจ ทางบริษัทจึงได้จัดงานฉลองความส าเร็จอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็ นการขอบคุณตัวแทนจ าหน่ายและเครือข่ายพันธมิตร โดยภายในงานมีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานร่วมสนุกและร่วมลุ้นรางวัลมากมายตลอดทั ้งงาน โดยมีรางวัลใหญ่สุด รถยนต์ BMWSeries 5 รุ่น 530e M Sport มูลค่า …. บาท นอกจากนี ้ ยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปิ นดัง อาทิ เดอะคอมเมเดี ้ยน,ยิ่งยง ยอดบัวงาม, ฮาย อาภาพร, เอ๊ะ จิรากร และ เสก โลโซ ที่มาร่วมมอบความสุขสนุกสนานให้กับผู้มีอุปการคุณทุกท่าน


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *