ม.อ. จับมือ University of Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส ลงนามความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ The Institut Universitaire de Technologie de Béziers, Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และร่วมแลกเปลี่ยนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา งานวิจัย และดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบัน โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี รศ. ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Prof. Agnès Fichard-Carroll, Vice-President of University of Montpellier ร่วมลงนามในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *