กทพ. ทดสอบใช้มาตรการจัดสัญญาณไฟควบคุมการเข้าใช้ทาง (Ramp Metering) ตัดสลับการจราจร บริเวณทางร่วมอาจณรงค์ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน


​ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะเริ่มทดลองใช้มาตรการจัดสัญญาณไฟควบคุมการเข้าใช้ทาง (Ramp Metering) มาใช้ตัดสลับการจราจร บริเวณทางร่วมอาจณรงค์ (ก่อนเนินสุขุมวิท 62 ) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วนให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีลักษณะเป็นทางร่วม/ทางแยก รองรับปริมาณรถที่เข้าใช้ทางพิเศษตั้งแต่ด่านฯ บางนา ด่านฯ บางจาก ด่านฯ สุขุมวิท 62 และรถที่มาจากด่านฯ อาจณรงค์ 1 ด่านฯ อาจณรงค์ 3 โดยทำการประยุกต์ใช้ป้าย Lane Control Sign เพื่อจัดสัญญาณไฟควบคุมการเข้าใช้ทาง (Ramp Metering) ตัดสลับการจราจรบริเวณทางร่วมเฉพาะรถที่มาจากด่านฯ อาจณรงค์ 1 ด่านอาจณรงค์ 3 รวมทั้งปรับปรุงเส้นจราจร ในบริเวณที่มีการเบียดแทรกเปลี่ยนช่องจราจร ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 06.00 – 09.00 น. เป็นต้นไป (เฉพาะวันทำการ) พร้อมกันนี้ กทพ. ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการบริเวณดังกล่าวด้วย

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *