พลังบุญทิพย #225 พิธีมหามงคลเทวาภิเษกบวงสรวงองค์เทพหนุมานทิพยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ พร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ประจำปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งแผ่นดินไทย


นายสมใจนึก  เองตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท  ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นางสาวสินีนารถ เองตระกูล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสอี บิซ กรุ๊ป นางวิชชุดา ไตรธรรม  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท  ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ผู้บริหาร และกัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 225  พิธีมหามงคลเทวาภิเษกบวงสรวงเทพหนุมานทิพยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ทุกท่านทั่วอนันตจักรวาล  พร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และพันธมิตร รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ  ESC PARK รังสิต


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *