สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย Electric Vehicle Association of Thailand – EVAT


การแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ปีที่ 3 จบไปเรียบร้อยด้วยผลคะแนนที่ 1 รางวัลชนะเลิศประเภทสถาบันการศึกษา เป็นของทีมวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ทีมหนึ่งเดียวจากภาคใต้ที่เข้าร่วมแข่งขันในปีนี้ จากทั้งหมด 43 ทีม ตามมาด้วยที่ 2 ทีมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และที่ 3 ทีมวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

ส่วนประเภทบุคคล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมวิศวกร ภาคกลาง ที่ 2 ทีม Phraya Phichai EV Bike และที่ 3 ทีมรถไฟฟ้าสิงห์บุรี

สำหรับรางวัลพิเศษด้านนวัตกรรม ด้านแบตเตอรี่ ได้แก่ทีมมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และรางวัลนวัตกรรมด้านความปลอดภัยในการขับขี่ (Safety) ได้แก่ทีมมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เป็นอีกปีหนึ่งที่คณะทำงานจัดการแข่งขัน ช่วยกันจัดงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย ขอขอบคุณกรรมการและคณะทำงานทุกๆท่าน ที่ได้สร้างโอกาสให้น้องๆนศ. และ startup ใหม่ๆได้มีโอกาสเรียนรู้และสร้างอาชีพด้านยานยนต์ไฟฟ้าสู่ช่างมทออาชีพเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *