Hutchison Ports Thailand สานต่อแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องเป็นปีที่สาม พร้อมเปิดตัวโครงการอนุรักษ์ท้องทะเล ‘Our Oceans’


Hutchison Ports Thailand (HPT) ผู้ประกอบการท่าเรือชั้นนำระดับโลก ฉลองความสำเร็จในการสานต่อโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม ‘Go Green’ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สาม โดยในปี 2024 นี้จะเป็นอีกหนึ่งปีสำคัญในการขยายปฏิบัติการของ HPT ด้วยการเปิดตัวโครงการอนุรักษ์ท้องทะเล ‘Our Oceans’

ขยายความร่วมมือและสานต่อแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

HPT ส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกด้วยการเปิดตัวโครงการ ‘Our Oceans’ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาสัมพันธ์การให้ความสำคัญกับท้องทะเล โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา HPT ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ฮ่องกง ในการจัดงานสัมมนาออนไลน์ ‘Global Connect’ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา พันธมิตรด้านความยั่งยืนในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่สำคัญของหน่วยงานการศึกษาในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

คำบรรยายใต้ภาพที่ 1 การจัดสัมมนา ‘Global Connect’ ผ่านช่องทางออนไลน์

เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา

ในส่วนของความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมกับสังคม HPT ได้ประกาศเสริมความแข็งแกร่งทางพันธมิตรกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประเทศไทย

โดยหนึ่งในโครงการที่ HPT และ IMS KU ได้ร่วมกันจัดขึ้นคือ การประกวดวาดภาพ ‘Green Port Saves the Ocean’ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และสะท้อนมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือและสิ่งแวดล้อมผ่านรูปภาพ โดยหัวข้อการประกวดประจำปีนี้คือ บทบาทสำคัญของท่าเรือในการปกป้องท้องทะเล โดยการประกวดมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนเกี่ยวกับความสำคัญของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ นอกจากการประกวดวาดภาพแล้ว HPT และ IMS KU ยังได้ร่วมกันจัดโครงการจัดการขยะ ‘Waste Management’ โดยเป็นการให้ความรู้เยาวชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวทางความรับผิดชอบในการจัดการขยะ และปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกให้กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่

คำบรรยายใต้ภาพที่ 2 HPT ร่วมมือกับ IMS KU ในการจัดประชุมเพื่อเตรียมขยายแผนความร่วมมือในโครงการ ‘Go Green’ ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม

การเป็นพันธมิตรระหว่าง HPT และ IMS KU เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างของการสร้างแนวโน้มความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวคิดธุรกิจยั่งยืนในอุตสาหกรรมทางทะเลเพิ่มขึ้น ด้วยความกังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่มีมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ รวมทั้ง HPT ได้รุดหน้าเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและส่งมอบคืนสู่สังคม ทั้งนี้ ด้วยการร่วมมือกับเยาวชนและสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม HPT และ IMS KU กำลังร่วมมือกันเพื่อเป็นแนวทางที่ดีให้แก่ผู้อื่น

สนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่า

นอกจากนี้ HPT ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมปลูกไม้โกงกาง ณ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยโครงการนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการ ‘NEXT GEN NEW WORLD’ ซึ่งได้จัดขึ้นก่อนหน้านี้ เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ สร้างโป่งเทียม ปลูกไม้ป่าเพื่อเป็นอาหารสัตว์ และปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งสลักพระ (เขาเสือ) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

คำบรรยายใต้ภาพที่ 3 กิจกรรม ‘NEXT GEN NEW WORLD’ ซึ่ง HPT ได้จัดขึ้นก่อนหน้านี้

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชน

HPT ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของทีมงานและสังคม โดยรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ที่บ้าน และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ท้องทะเล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่วิถีชีวิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา HPT ได้จัดกิจกรรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล โดยนำ

พนักงานจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะริมชายหาดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ บริเวณริมชายหาด สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สานต่อเส้นทางสีเขียว

ทั้งนี้ การประชุมร่วมกันในโครงการ ‘Go Green’ และ ‘Our Oceans’ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ HPT ในการรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างผลกระทบในเชิงบวก ด้วยการให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย HPT ได้สร้างเป้าหมายเพื่อก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน

โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นของ HPT ในการสนับสนุนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างผลกระทบในเชิงบวกของโลก บริษัทฯ ได้วางแผนจัดงาน ‘Go Green’ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 โดยงานนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและการเชื่อมโยงผู้คนที่มีความเห็นในทิศทางเดียวกัน

ด้วยการจัดโครงการและงานอีเวนท์ต่างๆ ที่หลากหลาย HPT มุ่งมั่นให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนในการปรับรูปแบบการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมกันสร้างโลกที่ดีขึ้นและน่าอยู่กว่าเดิม


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *