ม.อ. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ ยกระดับ Rankings จากมหาวิทยาลัยภูมิภาค ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ พร้อมยกระดับ Rankings จากมหาวิทยาลัยภูมิภาคในประเทศไทย ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นในการวางแผนกลยุทธ์ โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ที่ต่างร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ ความเป็นนานาชาติ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย พร้อมยกระดับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Rankings) มุ่งสู่ระดับแนวหน้าของโลก ด้วยความเป็นฐานรากของมหาวิทยาลัยวิจัยมาอย่างยาวนาน

รศ. ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า Rankings คือเรื่องของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ซึ่งมีสถาบันที่สร้างตัวชี้วัดขึ้นมาประเมินมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ว่าอยู่ในตำแหน่งหรืออันดับใดของโลก ปัจจุบันที่พบเห็นได้บ่อยสุดคือ QS World University Rankings และ Times Higher Education World University Rankings (THE) โดย Rankings จะถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และประเด็นที่ถูกนำมาวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในแต่ละเรื่องไป

จากการประกาศผลของ QS World University Rankings by Subject เมื่อเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับสาขาเฉพาะที่โดดเด่นระดับโลกใน 1 สาขาใหญ่ 6 สาขาย่อย โดยในปี 2024 สาขาใหญ่ที่ติดอันดับ ได้แก่ Life Sciences & Medicine อยู่ในอันดับ 451 – 500 ของโลก ส่วน 6 สาขาย่อย ได้แก่

สาขา Hospitality & Leisure Management อันดับที่ 101 – 150 ของโลก

สาขา Chemical Engineering อันดับที่ 351 – 400 ของโลก

สาขา Agriculture & Forestry อันดับที่ 201 – 250 ของโลก

สาขา Medicine อันดับที่ 501 – 550 ของโลก

สาขา Biological Sciences อันดับที่ 651 – 700 ของโลก

สาขา Chemistry อันดับที่ 551 – 600 ของโลก

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังได้รับการจัดอันดับที่ 1201 – 1500 ของโลก โดย Times Higher Education World University Rankings 2024, อันดับ 401 – 500 ของเอเชีย อันดับ 5 ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย โดย Times Higher Education Asia University Rankings 2024, อันดับที่ 801 – 900 ของโลก อันดับ 4 ของประเทศ โดย Academic Ranking of World Universities 2023 และอันดับที่ 1190 ของโลก 356 ของเอเชีย และอันดับ 5 ของประเทศ โดย U.S. News 2022 – 2023

“สงขลานครินทร์” ถึงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคของประเทศ แต่เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของภาคใต้ ติดอันดับ Top 10 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และยังติดอันดับใน Top 1,000 จากกว่า 25,000 สถาบันทั่วโลก ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ระดับชั้นนำของโลก ที่ผ่านมาสงขลานครินทร์ได้รับการจัดอันดับจากทุกหน่วยงานและทุกด้านของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก เนื่องจากจุดแข็งที่มีรากฐานเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยมาอย่างยาวนาน ซึ่งพื้นฐานของอาจารย์และนักวิจัยคือการทำวิจัยเป็นหลัก ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับในทุกสถาบันของการจัดอันดับ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล กล่าวอีกว่า Rankings ยังคงมีความสำคัญกับมหาวิทยาลัย เนื่องจากสามารถใช้เป็นใบเบิกทางในการไปสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในระดับโลก โดยส่วนใหญ่หลายมหาวิทยาลัยจะประเมินอันดับ ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ว่าติดอันดับหรือไม่ ได้ประโยชน์อย่างไร หากต้องร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ตลอดจนยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนทั้งในเรื่องวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ ความเป็นนานาชาติ และอื่น ๆ รวมถึงกับนักศึกษาต่างชาติในทุกระดับชั้น ในการที่จะพิจารณาเพื่อเข้าศึกษาต่อ

“ในอนาคตคาดหวังให้สาขาต่าง ๆ รวมทั้งอันดับของ ม.อ. ยกระดับขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดึงดูดความร่วมมือจากต่างประเทศ เป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อที่ ม.อ. สิ่งที่ต้องไม่ลืมคือการพัฒนาการเรียนการสอน มุ่งเน้นงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคมและมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยีที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และจากนั้นเรื่องของ Rankings หรือการจัดอันดับก็จะตามมาอย่างแน่นอน” ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล กล่าวทิ้งท้าย


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *