เปิดตัวโครงการยั่งยืนนิยม (Sustainism) ณ Glowfish Sathorn กรุงเทพ จัดโดย ยูโอบี ฟินแล็บ (UOB FinLab) ร่วมกับ Sustainism จาก O2O


นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมงานโครงการที่จะสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวให้มุ่งสู่ความยั่งยืน โดยมีพันธมิตร ทั้งองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล องค์กรเอกชน หน่วยงานรัฐบาล ที่มีภารกิจด้านความยั่งยืน อาทิ ททท. AFMA (Intergovernmental organization in associate with UNFAO), องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO), สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Scii), สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมร่วมผลักดัน นั้น

ขอบคุณ ทีม O2O ที่เปิดโอกาสให้ ททท. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ The Next Level of Sustainable Brands Bangkokainable Tourism เพื่อแลกเปลี่ยน มุมมองประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการที่ต้องการปรับตัวสู่ความยั่งยืน รวมถึงโอกาสเข้าถึงเครือข่ายธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน และ สร้างความร่วมมือ ส่งเสริมภาคเอกชนให้สามารถมุ่งสู่ความยั่งยืน แก่ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน
จุดเริ่มต้นในวันนี้ จึงโอกาสขยายเปิดกว้าง สำหรับความสำเร็จ ในอนาคต อย่างแน่นอน


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *