มูลนิธิเบนท์ลีย์จับมือพันธมิตรลุยภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและการศึกษาในประเทศไทย


-เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส พร้อมด้วยพันธมิตรเอเวอร์เวฟ ตอกย้ำพันธกิจการริเริ่มโครงการด้านความยั่งยืนด้วยการสนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษาในกรุงเทพฯ
-โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการกำจัดขยะในแม่น้ำสายหลักและสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการบำบัดและกำจัดของเสีย
-การดำเนินงานด้วยความร่วมมือจากมูลนิธิเฟอร์รีปอร์เช่และมูลนิธิอาวดี้เพื่อสิ่งแวดล้อม
-มูลนิธิเบนท์ลีย์เพื่อสิ่งแวดล้อมเปิดตัวเมื่อปีที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนการริเริ่มโครงการด้านความยั่งยืนในระยะยาว

เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส ประกาศสนับสนุนโครงการด้านความยั่งยืนที่สำคัญในประเทศไทยพร้อมด้วยความร่วมมือจากเอเวอร์เวฟ พันธมิตรองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิเบนท์ลีย์ โดยภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและโครงการเพื่อการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่ดำเนินการโดยเอเวอร์เวฟด้วยความร่วมมือจากมูลนิธิอาวดี้เพื่อสิ่งแวดล้อมและมูลนิธิเฟอร์รีปอร์เช่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยกำจัดขยะพลาสติกในแม่น้ำสายหลักและสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการบำบัดและการกำจัดของเสียในแหล่งน้ำ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *