ลิสเตอรีน® น้ำยาบ้วนปากอันดับ 1 ของโลก* ยกระดับการดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น


 1 ใน 5 ของคนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีปัญหาโรคเหงือกอักเสบหรือโรคปริทันต์ แม้ว่าจะแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน1
 พบ 3 ปัญหาสุขภาพช่องปากคนไทย คือ ฟันผุ อาการเสียวฟัน และกลิ่นปาก
 ลิสเตอรีนจัดงาน Listerine Labs หักล้างความเชื่อว่าการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันเพียงพอแล้วสำหรับการรักษาสุขอนามัยช่องปากที่ดี

ประชากรมากกว่า 1 ใน 3 ของโลก ต้องทนอยู่กับปัญหาฟันผุโดยไม่ได้รับการรักษา และพบว่าประมาณ 20% ของคนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคเหงือกอักเสบหรือโรคปริทันต์ โดย 6.6% ของคนกลุ่มนี้จะต้องสูญเสียฟันหมดทั้งปากเมื่ออายุครบ 20 ปี

ถึงแม้ว่าการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันวันละ 2 ครั้ง จะเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานสำหรับการรักษาสุขอนามัยช่องปาก แต่กลับพบว่าในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15 ปี มีเพียง 4.3% เท่านั้นที่ใช้ไหมขัดฟันในการทำความสะอาดซอกฟัน ขณะที่ผู้ใหญ่อายุ 35-44 ปี เพียง 14.7% ที่ใช้ไหมขัดฟัน  นอกจากนี้ จากการศึกษาทั่วประเทศพบว่าโรคฟันผุยังส่งผลกระทบต่อคนอายุ 35-44 ปี มากถึง 91.8% สะท้อนถึงความจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลสุขอนามัยช่องปากให้ดียิ่งขึ้น

“ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศอันดับต้น ๆ ที่คนแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์มากกว่า 2 นาที เป็นประจำ แต่ผู้คนกลับละเลยในการทำความสะอาดซอกฟันอย่างถูกวิธี ส่งผลให้มีเศษอาหารและเชื้อโรคติดอยู่ตามซอกฟันและร่องเหงือก ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุหลักของการเกิดฟันผุ โรคเหงือก และปัญหาสุขภาพช่องปากอื่น ๆ” ผศ. ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตสาธารณสุข ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว

LISTERINE LABS

มีความเชื่อผิด ๆ ว่าการแปรงฟันและการทำความสะอาดฟันโดยใช้ไหมขัดฟันนั้นเพียงพอแล้วสำหรับการดูแลสุขอนามัยช่องปากที่ดี แต่ความจริงแล้ววิธีนี้ช่วยทำความสะอาดได้เพียง 1 ใน 4 ของช่องปากเท่านั้น โดยยังมีเชื้อโรคซ่อนอยู่ในบริเวณที่การแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟันไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น ร่องเหงือก เป็นต้นยิ่งไปกว่านั้น การทำความสะอาดฟันอย่างไม่สะอาดเพียงพอในตอนกลางคืน อาจทำให้เชื้อโรคเติบโตได้มากถึงสิบเท่าขณะที่เรานอนหลับ เมื่อเชื้อโรคสะสม จะทำให้เกิดคราบพลัค ซึ่งจะกำจัดยากขึ้นถึง 1,000 เท่า5 และก่อให้เกิดโรคเหงือกทำลายเนื้อเยื่ออ่อนรอบ ๆ ฟัน ซึ่งหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอาจนำไปสู่การสูญเสียฟันได้6  

หักล้างความเชื่อเดิม ๆ ที่ว่าน้ำยาบ้วนปากใช้เพื่อให้ลมหายใจสดชื่นเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วการใช้น้ำยาบ้วนปากควบคู่ไปกับการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเพื่อการดูแลสุขอนามัยช่องปากในแต่ละวัน จะช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพช่องปากให้ดียิ่งขึ้นได้ จากการศึกษาพบว่าการใช้น้ำยาบ้วนปากควบคู่ไปกับการแปรงฟัน การทำความสะอาดซอกฟันหรือการใช้ไหมขัดฟัน จะช่วยลดคราบจุลินทรีย์ได้มากถึง 52% ภายใน 6 เดือน และช่วยลดปัญหาเหงือกอื่น ๆ ได้ 21%7,8 น้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีน®  ด้วยพลังของน้ำมันหอมระเหย 4 ชนิด ได้แก่ ยูคาลิปตอล เมนทอล เมทิล ซาลิไซเลต และไทมอล ช่วยลดคราบจุลินทรีย์ได้ 22.2% และลดปัญหาเหงือกอื่น ๆ ได้ถึง 28.2% ภายใน 6 เดือน9  โดยน้ำมันหอมระเหยสำคัญทั้ง 4 ชนิดในน้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีน® สามารถแทรกซึมลึกไปถึงชั้นในสุดของคราบจุลินทรีย์ ช่วยทำลายโครงสร้างของคราบจุลินทรีย์ที่ยากต่อการเข้าถึงด้วยการใช้แปรงสีฟันหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดซอกฟัน และยังเข้าไปทำความสะอาดถึงร่องเหงือกได้อีกด้วย

“ลิสเตอรีน® ช่วยลดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปาก คราบพลัค และปัญหาเหงือกได้ถึง 99.9%** พร้อมช่วยป้องกันแบคทีเรียในช่องปากตลอด 24 ชั่วโมง10 ในฐานะแบรนด์น้ำยาบ้วนปากอันดับ 1* กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีน® ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่ามีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ ลิสเตอรีน® มีภารกิจหลักในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกค้นพบการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพช่องปากที่ดีด้วยสูตรอันก้าวล้ำที่ผ่านการวิจัยทางคลินิกว่าช่วยลดคราบจุลินทรีย์ได้มากถึง 5 เท่า^ โดยเรามีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้คนไทยดูแลสุขอนามัยช่องปากที่ดีแบบครบวงจรนอกเหนือไปจากการแปรงฟัน พร้อมกับส่งเสริมว่าการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีจะเป็นบันไดสำคัญสู่ชีวิตที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น” นางสาวชวีนา จิตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ลิสเตอรีน ประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ เปิดเผย

ปัญหาสุขภาพช่องปาก 3 อันดับแรกในประเทศไทย ได้แก่ ฟันผุ 49% อาการเสียวฟัน 39% และกลิ่นปาก 30%11 “เรามีฟันแท้เพียงชุดเดียว เมื่อสูญเสียไปแล้วจะไม่สามารถงอกกลับคืนมาได้ ซึ่งการสูญเสียฟันจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดี ความมั่นใจ และคุณภาพชีวิตของคุณได้” นางสาวชวีนา จิตรสมบูรณ์ กล่าวเสริม
“เราต้องการเปลี่ยนทัศนคติให้ทุกคนตระหนักว่าการป้องกันนั้นย่อมดีกว่าการรักษา ซึ่งทุกคนสามารถดูแลสุขภาพช่องปากแบบครบวงจรด้วยการใช้ลิสเตอรีน® บ้วนปากวันละ 2 ครั้ง เพื่อช่วยป้องกันฟันผุและปัญหาเหงือกได้ในระยะแรกเริ่ม”

งาน Listerine Labs

ลิสเตอรีน® แบรนด์น้ำยาบ้วนปากอันดับ 1* พิสูจน์แล้วทางคลินิก และผู้นำตลาดน้ำยาบ้วนปาก ได้จัดงาน ‘Listerine Labs’ เพื่อแสดงโซลูชันการดูแลช่องปากด้วยน้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีน® ที่ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกและประสิทธิภาพที่เห็นผลลัพธ์ได้จริง

ภายในงาน เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังทั่วเอเชียแปซิฟิกและสื่อชั้นนำของประเทศไทยได้มาเยือนโรงงานการผลิตลิสเตอรีน® สนุกกับการครีเอทน้ำยาบ้วนปากสูตรเฉพาะของตัวเองซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของลิสเตอรีน® ในการสร้างสุขอนามัยช่องปากที่ดี พร้อมร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟใน Listerine Labs สำรวจเส้นทางความสำเร็จยาวนานกว่า 130 ปี ของลิสเตอรีน® ในฐานะผู้ริเริ่มการศึกษาวิจัยและพัฒนาน้ำยาบ้วนปาก ร่วมทัวร์โรงงานที่ลาดกระบังชมเบื้องหลังการผลิตลิสเตอรีนที่ผ่านการพิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์อันเป็นแกนหลักที่แบรนด์ยึดมั่นมาโดยตลอด ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ออกแบบโดย “เจมมี่เจมส์” เซเลบริตี้เชฟชื่อดังของเมืองไทย สร้างสรรค์เมนูที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลิสเตอรีน® เพื่อส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมแก่ผู้มาร่วมงาน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

  • ลิสเตอรีน โทเทิล แคร์ ซีโร่ (สูตรไม่มีแอลกอฮอล์) 
  • ลิสเตอรีน® โทเทิล แคร์ 

น้ำยาบ้วนปากที่มีประโยชน์ถึง 10 ประการ ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9%** เพื่อเพิ่มการป้องกันทั่วทั้งช่องปาก ป้องกันคุณจากปัญหาสุขภาพช่องปาก ใช้วันละสองครั้งหลังจากการแปรงฟัน 


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *