นักประดิษฐ์ กฟผ. คว้า 3 รางวัลใหญ่จากเวทีนานาชาติ “INTARG 2024” สาธารณรัฐโปแลนด์


“เรือสำรวจพร้อมระบบเก็บตัวอย่างน้ำแบบปลอดเชื้ออัตโนมัติ (สำหรับเก็บตัวอย่างน้ำทางจุลชีววิทยา)” ของนักประดิษฐ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คว้า 3 รางวัลใหญ่ ได้แก่ Platinum Award รางวัลเหรียญทอง และรางวัล “NRCT Honorable Mention Award for the excellent invention” ในเวทีนานาชาติ “The 17th International Invention and Innovation Show: INTARG 2024” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2567 ณ MCK Katowice, International Congress Centre เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์ โดยผลงานดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่นำมาใช้ตรวจปริมาณแบคทีเรียในงานสุขาภิบาลอ่างเก็บน้ำของ กฟผ. ทดแทนการเก็บตัวอย่างโดยนักวิทยาศาสตร์ ช่วยเฝ้าระวังคุณภาพน้ำที่มีผลต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยว และการนำไปน้ำไปใช้เพื่ออุปโภค บริโภค สามารถลดค่าใช้จ่ายลงจากเดิมถึงร้อยละ 75


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *