อ.ต.ก. ปั้นแอปฯ “ปลูกเอง ขายเอง” หนุนเกษตรดิจิทัล


อ.ต.ก. ปั้นแอปฯ “ปลูกเอง ขายเอง” หนุนเกษตรดิจิทัล

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

 

          จากข้อมูลของ ETDA หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบุว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวัน 10 ชั่วโมง 5 นาที โดยพบว่าช่วงอายุที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันสูงที่สุดคือ Gen Z และ Gen Y ตามด้วย Gen X และ Baby Boomer โดยสถิติดังกล่าวสอดรับกับข้อมูลของ “We Are Social” ดิจิทัลเอเยนซี่ และ “Hootsuite” ผู้ให้บริการระบบจัดการ Social Media และ Marketing Solutions ซึ่งระบุไว้ว่า ประเทศไทยมี 57 ล้านคน สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดย 55 ล้านคน เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นประจำ ด้วยความสำคัญดังกล่าวผนวกกับพันธกิจที่ว่า สร้างตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ โดยส่งเสริมการซื้อขายสินค้าบนระบบออนไลน์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จึงได้จัดทำแอปพลิเคชั่น “ปลูกเอง ขายเอง”

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เผยว่า แอปพลิเคชั่น “ปลูกเอง ขายเอง” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งช่องทางหลักในการกระจายสินค้าเกษตรบนโลกออนไลน์ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. ผ่านแอปพลิเคชั่น โดยวัตถุประสงค์หลักนั้นครอบคลุมใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.เพิ่มช่องทางการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพให้แก่เกษตรกร และผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือทั้ง IOS และ Android 2.พัฒนาช่องทางและรูปแบบการตลาดให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย ลดต้นทุนการสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้าทั้งผู้ซื้อผู้ขายในเครือข่ายธุรกิจเกษตรและ 4.เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานโดยสามารถต่อยอดไปยังมิติ อื่นๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เช่น การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อย่างไรก็ดี ภายในแอปฯ ดังกล่าว มีจุดเด่นหลากหลายด้านในการหนุนเกษตรดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกรสามารถนำสินค้ามาประกาศขายได้ฟรี พร้อมกันนี้เกษตรกรยังสามารถเล่าเรื่องราวของสินค้าเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ไม่เพียงเท่านั้นเกษตรกรยังได้กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในมุมของผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อและชำระเงินได้ทันทีผ่านระบบออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิต พร้อมทั้งสามารถติดตามสถานการณ์ซื้อขายได้ทุกขั้นตอน โดยสามารถระบุสถานที่รับสินค้าได้ว่าต้องการรับสินค้าเองที่สวนเกษตรกรหรือให้เกษตรกรดำเนินการจัดส่งให้ อีกทั้งยังสามารถแชร์ภาพผ่านสื่อโซเชี่ยลมีเดียได้อีกด้วย ถือเป็นการสร้างการรับรู้และส่งต่อผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรไทยไปได้ไกลในทุกมุมโลก

                ทั้งนี้สำหรับ “ปลูกเอง ขายเอง” แบ่งออกเป็น 2 แอปพลิเคชั่น คือ 1.ปลูกเอง ขายเองสำหรับชาวสวน โดยภายในเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ทางด้านวิชาการด้านเกษตร รวมทั้งการคัดกรองและลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเกษตรกร 2.ปลูกเอง ขายเอง สำหรับเกษตรกรและผู้บริโภค ภายในออกแบบมาให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัว ซื้อสินค้าเกษตรผ่านออนไลน์ได้ง่าย มีการแบ่งฟีเจอร์ผู้ซื้อและเกษตรผู้ขายอย่างชัดเจน มีระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมแหล่งผลิตสินค้าทั้งในฤดูและนอกฤดู ข้อมูลด้านการผลิตและความรู้ด้านการตลาดที่ครอบคลุม ที่สำคัญเชื่อมโยงกับการจ่ายเงินรูปแบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย มีการบอกราคาอย่างชัดเจน และเข้าถึงการจัดส่งได้ทุกรูปแบบโดยเฉพาะการไปรับเองที่สวนก็มีแผนที่แบบ GPS ให้บริการ

 

                แอปพลิเคชั่น“ปลูกเอง ขายเอง” ถือเป็นมิติใหม่ของการยกระดับการเกษตรไทยด้วยรูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งนอกจากเป็นพื้นที่ตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการซื้อขายในแพลตปอร์มออนไลน์ ครอบคลุมทั้งผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าพร้อมรับประทาน อย่างไรก็ดีการดำเนินดังกล่าวยังสอดรับกับแนวนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” รวมทั้งการก้าวไปสู่ยุคของการ “ขายล่วงหน้า”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่นดังกล่าวได้แล้ววันนี้ เพียงกดค้นหา “ปลูกเอง ขายเอง” โดยรองรับทั้งระบบ Android และ IOS มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยไปด้วยกัน ปลูกเอง ขายเอง เพื่อเกษตรกรและผู้บริโภคชาวไทย


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *