Gen Y บทสัมภาษณ์ :คุณนิชา สมบูรณ์เวชชาการ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด


การตั้งต้นในทุกกระบวนการปฏิบัติด้วย “ความตั้งใจ” จะทำให้เราเกิดความ “มุ่งมั่น” และพลังที่สำคัญในการก้าวเดินไปสู่ “ความสำเร็จ”

ตั้งใจ มุ่งมั่น สารสกัดทางความคิดสู่ความสำเร็จ

เราไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้ เพราะถ้าหากผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเราไม่เปลี่ยน เราก็จะอยู่ในเส้นทางธุรกิจไม่ได้ ฉะนั้นการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิตอลด้วยการนำเอา “เทคโนโลยีและนวัตกรรม” มาปรับใช้ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น การผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเสริมสร้างการรับรู้หรือองค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับและตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของตลาด ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นกลไกที่สำคัญที่ทางองค์กรนำมาขับเคลื่อนควบคู่ไปกับ “คุณภาพ ความสะอาดและมาตรฐาน” รวมทั้งใช้ทัศนคติเชิงบวกในด้าน “ตั้งใจและมุ่งมั่น” เพื่อสร้างย่างก้าวใหม่สู่ความสำเร็จ และนี่คือสารสกัดทางความคิดที่เป็นดั่งต้นแบบและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับอ้วยอันโอสถให้เข้าถึงผู้บริโภคด้วยความเข้าใจในทุกมิติ คุณนิชา สมบูรณ์เวชชาการ

ผู้บริหารหญิงคนเก่งรุ่นที่ 3 ของอ้วยอันโอสถ ฉายภาพความเป็นมาของตนและประวัติศาสตร์ที่ดีสำหรับการก้าวเดินขององค์กรตลอด 6 ทศวรรษที่ผ่านมาได้อย่างน่าสนใจว่า หลังจากศึกษาจบที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านบัญชี ตนได้กลับมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในประเทศไทยโดยเฉพาะงานด้านการเงิน จากนั้นได้ต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการศึกษาที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านการตลาด ก่อนที่จะทำงานด้านดังกล่าวต่อ จนสุดท้ายทราบว่าต้องกลับมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวจึงได้สมัครงานและหาความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อนำวิชาดังกล่าวมาปรับใช้และวางรากฐานให้กับอ้วยอันโอสถ และในปี พ.ศ.2554 คูณหมูแดงหรือคุณนิชา สมบูรณ์เวชชาการ ได้เข้ามารับผิดชอบงานด้านการตลาดและทรัพยากรบุคคลอย่างเต็มตัวในตำแหน่ง กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด

“ด้วยความที่เราคลุกคลีกับธุรกิจครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก โตมากับร้านขายยา ทำให้เราเห็นภาพตัวอย่างที่ดีจากบรรพบุรุษในการวางรากแก้วของอ้วยอันโอสถ” คุณหมูแดง เล่าต่ออีกว่า “ร้านขายยาอ้วยอันโอสถ” ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2490 โดยคุณเสถียร สมบูรณ์เวชชการ (รุ่นที่ 1) เป็นร้าน ขายยาขนาด 2 คูหา ตั้งอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานพุทธยอดฟ้า ฝั่งธนบุรี ด้านหน้าวัดประยูรวงศาวาส จัดจำาหน่าย ยาแผนปัจุบันและยาแผนโบราณ ซึ่งความหมายของชื่อ “อ้วยอันโอสถ คือ สะอาดและปลอดภัย” ซึ่งนี่คือสูตรสำเร็จของการดำเนินธุรกิจที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นกว่า 70 ปี

คุณนิชา สมบูรณ์เวชชาการ ฉาพภาพแนวปฏิบัติของแนวคิด สะอาดและปลอดภัย ว่า สินค้าของเราทุกชิ้นเราคัดสรรและเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ได้รับรอง GAP (Good Agricultural Practice) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของกรมวิชาการเกษตร ได้มาตรฐาน GMP PIC/ S (Good Manufacturing Practice: Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งผ่านการตรวจสอบคุณภาพสมุนไพรด้วย HPLC (High Performance Liquid Chromatography ซึ่งสามารถป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคและลดการสลายตัวของสารสำคัญ เพื่อให้สมุนไพรมีความเข้มข้น ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด

“บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคมองเห็น” อีกหนึ่งมุมที่สะท้อนถึงความสะอาดและปลอดภัยคือ “บรรจุภัณฑ์” ผลิตภัณฑ์ของเราส่วนใหญ่มุ่งเน้นการออกแบบที่สวยงาม นอกจากนำเสนอภาพและเนื้อหาด้านสรรพคุณของสมุนไพรอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกสินค้าตามความต้องการได้ง่ายและสะดวกสบายแล้วนั้น โทนสีขาวคือหนึ่งหัวใจที่สำคัญในการแสดงออกถึงความสะอาดสำหรับสินค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งทั้งหมดนั้นทำให้ภาพรวมของบรรจุภัณฑ์อ้วยอันโอสถดูน่าสนใจ สามารถหยิบจับง่ายและเข้าถึงผู้บริโภคในทุกไลฟสไตล์ได้อย่างทั่วถึง

“เข้าใจลูกค้า เข้าใจเทรนด์หรือกระแสของสังคม” ทำให้เราได้เปรียบในแง่มุมของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้บริหารหญิงคนเก่งท่านนี้ เผยต่ออีกว่า เราต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในทุกกลุ่มอายุเพื่อคิดค้นและพัฒนาสินค้าต่างๆที่ตอบโจทย์ในวงกว้างด้วยการใช้สารสกัดจากธรรมชาติและสมุนไพรไทยเป็นหลัก

“เข้าใจลูกค้า เข้าใจเทรนด์หรือกระแสของสังคม” ทำให้เราได้เปรียบในแง่มุมของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้บริหารหญิงคนเก่งท่านนี้ เผยต่ออีกว่า เราต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในทุกกลุ่มอายุเพื่อคิดค้นและพัฒนาสินค้าต่างๆที่ตอบโจทย์ในวงกว้างด้วยการใช้สารสกัดจากธรรมชาติและสมุนไพรไทยเป็นหลัก

พร้อมกันนี้เราต้องพัฒนาช่องทางต่างๆ ในการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น การจัดทำ YouTube ช่อง ouayun เพื่อนำเสนอข้อมูลและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ของสินค้า เพื่อให้บริโภคสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงเท่านั้น อ้วยอันโอสถยังมีความพร้อมในการดำเนินการการพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าผ่านช่องทางสื่อสาร ออนไลน์ทุกประเภท โดยปัจจุบันสามารถเข้าไปรับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวพูดคุยกับอ้วยอันโอสถผ่านช่องทาง Facebook www.facebook.com/ouayun รวมไปถึงช่องทางเว็บไซต์ที่ www.ouayun.com

ซึ่งการพัฒนาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การคัดสรรวัตถุดิบที่สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามสอดรับกับทุกไลฟ์สไตล์ ตลอดจนการสร้างการรับรู้สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เป็นกลยุทธ์ในการปรับโฉมแบรนด์อ้วยอันโอสถให้ตอบรับกลุ่มผู้บริโภคที่กว้างมากขึ้น และนัยยะสำคัญคือการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความสมบูรณ์ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐหรือโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างสมดุล

นอกจากการพัฒนาโครงสร้างธุรกิจ บุคคลากรคือหนึ่งเชื้อเพลิงที่สำคัญที่เราให้ความสำคัญ โดยเริ่มจากการจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพต่างๆในรูปแบบพี่สอนน้อง อาทิ ด้านการตลาด กฏหมาย และงานดิจิตอล เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กรและรักษามาตรฐานด้านการผลิตให้อยู่ในระดับสากล พร้อมกันนี้ได้เพิ่มสวัสดิการต่างๆ ทั้ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งการสนับสนุนเงินกู้ให้กับพนักงานโดยไม่คิดดอกเบี่ย สำหรับผู้ที่มีอายุงานมากกว่า 5 ปี การมอบทุนให้กับบุตรหลานของพนักงาน ทั้งหมดเป็นส่วนเติมเต็มที่สำคัญที่ทางเรามุ่งสร้างเพื่อให้ทีมงานและครอบครัวของอ้วยอันโอสถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและอบอุ่น

“การเข้ามาสานต่อธุรกิจครอบครัวคือ โอกาส”คุณนิชา สมบูรณ์เวชชาการ เผยต่ออีกว่า แม้ว่าหลากหลายท่านจะกังวลกับการสานต่อธุรกิจครอบครัว แต่ตนมองว่า ในทุกช่วงเวลาของชีวิตคือโอกาส การทำงานกับครอบครัวได้สอนให้เราปรับตัวและนำองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดีงามของอดีตมาปรับใช้กับแนวคิดใหม่ในยุคดิจิตอลให้เกิดความสมดุลและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน

“คิดดี ทำดี สูตรทางความคิดที่เราพึงปฏิบัติ”ในฐานะที่ครอบครัวเราทำธุรกิจเรื่องยา มรดกที่เราได้รับตกทอดนอกจากธุรกิจคือกระบวนการคิดเรื่อง “ธรรมมาภิบาล” ด้วยการคิดดี ทำดี โดยเริ่มตั้งแด่การบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เผยแพร่และแนะนำข้อมูลสมุนไพรอันจะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาสมุนไพรในอนาคต ดำเนินกิจการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส่ ดูแลและเอาใจใส่บุคลากรและครอบครัว เสมือน ดั่งเป็นครอบครัว ของเราเอง

อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ คือ ทัศนคติเชิงบวก คุณหมูแดง เชื่อและศรัทธาในกระบวนการทางความคิดเรื่อง

“ตั้งใจและมุ่งมั่น” การตั้งต้นในทุกกระบวนการปฏิบัติ ด้วย “ความตั้งใจ” จะทำให้เราเกิดความ “มุ่งมั่น” และพลังที่สำคัญในการก้าวเดิน แม้ในบางครั้งต้องเจอกับปัญหา แต่นั้นคือ สัจธรรมของโลกธุรกิจ กลับกันผู้บริหารหญิงท่านนี้รู้สึกชอบและท้าทายทุกครั้งที่ต้องเจอกับปัญหา เพราะทุกปัญหาเป็นเรื่องที่ดี เพราะทุกปัญหาเป็นดั่งคุณครู ที่ทำให้เราได้เรียนรู้บทเรียนต่างๆ ของชีวิตและธุรกิจ และเมื่อเราเข้าใจจะทำให้เราไม่คิดหรือตัดสินใจผิดซ้ำสอง เพราะหัวใจของเส้นทางแห่งความสำเร็จที่สมบูรณ์นั้น คือ การเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเปรียบเสมือนดั่งภูมิคุ้มกันทางความคิดและจิตใจของเรา และนี่คือหนึ่งกระบวนการคิดของผู้บริหารหญิงคนรุ่นใหม่ที่นำเอาประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และจิตวิญญาณมาสานต่อธุรกิจให้ก้าวเดินไปบนความภาคภูมิใจในฐานะแบรนด์ไทย บุคลากรไทย ยาไทย และประเทศไทย คุณนิชา สมบูรณ์เวชชาการ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *