สร้างสรรค์ความสำเร็จด้วย”โครงสร้างของความสุข”


คุณวรรณา ศิริวัชรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาโมนี่โฮม ดีไซน์ จำกัด

การปลูกสร้างบ้านสักหนึ่งหลัง การวางโครงสร้างและออกแบบอย่างพิถีพิถันเป็นปัจจัยที่สำคัญในการยึดฐานของที่อยู่อาศัยให้มั่นคง

การปลูกสร้างบ้านสักหนึ่งหลัง การวางโครงสร้างและออกแบบอย่างพิถีพิถันเป็นปัจจัยที่สำคัญในการยึดฐานของที่อยู่อาศัยให้มั่นคง แข็งแรง ซึ่งไม่ต่างจากการดำเนินธุรกิจหรือดำรงชีวิตเราต้องหมั่นฝึกฝนและออมประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อนำวิชาและองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้มากลั่นกรองและผลิตเป็นผลงานทางความคิดในมิติต่างๆด้วยความคิดสร้างสรรค์ หนึ่งเสาเข็มทางทัศนคติที่สำคัญในการวางรากฐานธุรกิจรับสร้างบ้านให้เติบโตในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีโอกาสและพร้อมแข่งขัน วรรณา ศิริวัชรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาโมนี่โฮม ดีไซน์ จำกัด

คุณวรรณา วัชรกุล ฉายภาพความเป็นมาของตนและแรงบันดาลใจในการสรรสร้างฮาโมนี่โฮม ดีไซน์ ได้อย่างน่าสนใจว่า หลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการทำงานหลากหลายด้านมากพอสมควร ตนได้ต่อยอดทางความคิดในการผลิตและสร้างธุรกิจเล็กๆขึ้นมา โดยปักหมุดอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหลักเพราะตนมองว่า ธุรกิจรับสร้างบ้านเป็นที่ต้องการในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในทุกยุคทุกสมัย และนี่จึงเป็นที่มาของการจดทะเบียน บริษัท ฮาโมนี่โฮม ดีไซน์ จำกัด ขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษารวมทั้งสนับสนุนในทุกมิติของการรับสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบบ้าน การตกแต่งทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการวางระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ เป็นต้น

“เราใช้หลักใจซื้อใจในการบริการ”

นอกจากรูปแบบของชิ้นงานและทีมงานที่มีคุณภาพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาโมนี่โฮม ดีไซน์ จำกัด กล่าวต่ออีกว่า เราพร้อมดูแลลูกค้าด้วยใจ พร้อมกับให้โอกาสกับลูกค้าในการแสดงความคิดเห็นหรือแง่มุมที่ต้องปรับปรุง จากนั้นเราจะรีบดำเนินการแก้ไขในทันที ซึ่งการให้ความสำคัญในด้านการบริการทำให้ฮาโมนี่โฮม ดีไซน์ได้รับการส่งต่อจากปากสู่ปากหรือ(Word of Mouth) มีกลุ่มลูกค้าและผู้อยู่อาศัยอื่นๆเข้ามาติดต่อในการรับสร้างบ้านอย่างต่อเนื่อง

คุณวรรณา วัชรกุล เล่าต่ออีกว่า “คุณภาพและความรับผิดชอบ” คือเส้นเลือดใหญ่ที่สำคัญในการตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าของเรา โดยในทุกชิ้นงานเรามุ่งเน้นในการสร้างคุณภาพของชิ้นงาน ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มวางแปลนบ้าน การเลือกวัสดุก่อสร้าง การวางโครงสร้างบ้าน การตกแต่งในแง่มุมต่างๆ จนกระทั้งส่งงานและเก็บงานเล็กๆน้อยๆให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด บนกรอบพื้นฐานการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพด้วยความรับผิดชอบ

ในทุกวันของการทำงานเรามุ่งสร้างและนำเสนอความสุขให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้อยู่อาศัยทุกคน โดยที่เราจะไม่โฟกัสแต่เพียงผลกำไรหรือเงินจนมากเกินไป เพราะสิ่งนั้นไม่ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ฉะนั้นการใส่ใจในภาพของสังคมด้วยหลักธรรมมาภิบาลเป็นที่ตั้งคือรากแก้วที่เรามุ่งหวังว่า ฮาโมนี่โฮม ดีไซน์ จะเติบโตในตลาดต่อไปอย่างภาคภูมิใจในฐานะผู้รับสร้างบ้านที่ส่งมอบความสุขในทุกตารางเมตรอย่างแท้จริง วรรณา ศิริวัชรกุล


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *