SYS สานต่อความฝันโอกาสเรียนให้เด็กและเยาวชนมอบทุน “SYS Education Fund” ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย


SYS Education Fund หรือ SEF เป็นโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี ให้ได้เรียนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี หนึ่งในภารกิจสำคัญที่เป็นนโยบายหลักของ SYS (เอสวายเอส) ผู้ผลิตเหล็ก เอชบีม ไวด์แฟลงก์ชั้นนำของประเทศไทย

โครงการ “SYS Education Fund” หรือ “SEF” ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 จนจบปริญญาตรี ครอบคลุมทั้งค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพรายเดือน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 1 ล้านบาทตลอดอายุทุน โดยได้ดำเนินการมอบทุนให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดในปี2564 ได้มอบทุนการศึกษาครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานมากกว่า 25 ปี เผยว่า

“SYS Education fund เป็นทุนที่ SYS มอบให้กับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส โดยเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง และให้เปล่า ไม่ผูกมัดนักเรียน นอกจากจะมีเงินทุนให้แล้ว SYS ยังจัดให้มีพนักงานพี่เลี้ยงจิตอาสามาร่วมดูแลนักเรียนทุนด้วย ซึ่งพี่เลี้ยงจิตอาสาเหล่านี้จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำทั้งเรื่องการศึกษา และการใช้ชีวิตของนักเรียนทุน”

“โดย SYS ได้เริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2560 และในปี 2564 เราได้มอบทุนครบทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว ผมในฐานะตัวแทนของ SYS รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคน ให้โอกาสคนดีได้มีชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อในวันข้างหน้าจะเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป”

“ทุนให้โอกาส”

นางสาวปนัสยา สุทธิแสน ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หนูขอขอบคุณทาง บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ เอสวายเอส  ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทุนการศึกษาครั้งนี้ให้แก่หนูซึ่งเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่ง ได้มีโอกาสได้ทำตามความฝันของตัวเองและเกิดแรงบันดาลใจที่ว่า ถ้าวันหนึ่งที่ตัวเองมีความสามารถและมีกำลังเพียงพอก็อยากจะเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนคนที่ขาดโอกาสต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ”

“ทุนให้ชีวิตใหม่”

เด็กชาย พัณวศา อาจหาญ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี “ขอบคุณทุกท่านมากจริง ๆ นะครับ ที่ได้ช่วยเหลือผมมาให้ผมได้มีชีวิตใหม่ที่ดีเหมือนกับคนอื่นเค้าอีกครั้งหนึ่ง ผมเรียนจบไปบุญคุณของพวกท่านผมจะไม่มีวันลืมได้เลย ผมดีใจที่สุดเท่าที่ผมเคยได้มาในชีวิต ครั้งเดียวในชีวิตจริง ๆ ครับ ผมขอขอบคุณมากจริง ๆ ครับ ขอบคุณครับ”

“ทุนสานฝัน”

นายวิศวกิจ นันทะจินดา ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.จันทบุรี “อยากจะขอขอบคุณ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ ที่ให้โอกาสเด็กน้อยบ้านนอกคนหนึ่งได้มีความหวัง ได้มีความฝัน ได้เป็นความภูมิใจของครอบครัว อยากจะขอตอบแทน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ ด้วยการเป็นคนดีของสังคม ช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ทำได้ และดูแลครอบครัวตัวเองให้ดีที่สุด ขอบคุณครับ”


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *