นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขัน Amazean Jungle Trail ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขัน Amazean Jungle Trail ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. และ Ms. Sabrina De Nadai Co-Director UTMB ASIA ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารการกีฬาแห่งประเทศไทย

โดยการแข่งขันครั้งนี้ เป็นการจัดแข่งขันเพื่อควอลิฟายสนามสู่การเป็น 1 ในสนาม World Series หากสำเร็จจะเป็นสนามที่ 2 ของประเทศไทยต่อจากสนาม Thailand by UTMB จังหวัดเชียงใหม่ Amazean Jungle Trail จะจัดขึ้นในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ทำการปล่อยตัวที่อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีระยะทางแข่งขัน 3 ระยะคือ ระยะ เบตง 100K, ระยะ เบตง 50K และระยะ เบตง 25K โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ www.runningconnect.com


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *