การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ สตช.ประชุมหารือแนวทางการขยายความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนฯ


เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกับ พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จตช. (ช่วยเหลืองาน ปป.)/รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร พร้อมคณะ เพื่อหาแนวทางการขยายความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนแบบครบวงจร ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับการเคหะแห่งชาติ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้พักอาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอีกด้วย ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *