ผู้บริหารเคทีซีนำทัพสื่อมอบเงินบริจาคเข้า 7 มูลนิธิภายใต้กิจกรรม “KTC The New Voyage” @เกาะกูด


“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยผู้บริหารระดับสูงพร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับ 7 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19  มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อรักษาป่าตะวันตก และช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ เพื่อช่วยเหลือสัตว์พิการ และสัตว์ทุพพลภาพ  สภากาชาดไทย เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อบำรุงทั่วไป และมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดา มารดา ไร้ญาติมิตร โดยเงินบริจาคดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันแข่งขันกีฬาสีมหาสนุกเพื่อสังคมที่เกาะกูด จังหวัดตราด ซึ่งแต่ละสีประกอบด้วยผู้บริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์เคทีซี และสื่อมวลชน ด้วยเป้าหมายเดียวกัน เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือสังคมผ่านมูลนิธิต่างๆ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *