“จีพีเอสซี” ทุ่ม 4 พันล้าน สร้างโรงไฟฟ้าทดแทนกำลังผลิต 96 เมกะวัตต์ คาดขายปี 67


จีพีเอสซี เซ็นสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้า SPP ใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที่ครบอายุการใช้งาน ขนาดกำลังผลิต 96 เมกะวัตต์ มูลค่าราว 4,000 ล้านบาท ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง คาด COD ต้นปี 2567

นายวรวัฒน์ พิทยศิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม GPSC ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้าง (EPC: Engineering,  Procurement and Construction) กับ บริษัท จูรอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สิงคโปร์) หรือ Jurong Engineering Limited (Singapore) และ บริษัท ไทย จูรอง เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด หรือ  Thai Jurong Engineering Limited

เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า SPP (Small Power Producer) ขนาดกำลังการผลิต 48 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง หรือคิดเป็นกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 96 เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุนประมาณ 4,000 ล้านบาท ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง คาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงต้นปี 2567

โครงการดังกล่าวใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปี โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในไตรมาส 2/2565 และคาดว่าใช้เวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2/2567 โดยโครงการจะขายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 2 สัญญา รวม 60 เมกะวัตต์ เป็นเวลา 25 ปี ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าทดแทน (SPP Replacement) ส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนที่เหลืออีก 36 เมกะวัตต์ และไอน้ำที่ได้จากกระบวนการผลิตจำนวน 230 ตันชั่วโมง จะขายให้กับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *