ดีป้า ดัน 6 โครงการส่งเสริม-สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล จับมือพันธมิตรพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่ประชาชน และต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการในอุตฯ ดิจิทัล


ดีป้า เดินหน้าทำงานเพื่อคนไทยต่อเนื่อง ไฟเขียว 6 โครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล คาดช่วยพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ประชาชนทั่วไป ผู้สูงวัย และกลุ่ม Mid-career รวม 2,700 ราย อีกทั้งช่วยพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านมาตรฐาน ISO/IEC 29110 เพื่อต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวน 200 ราย

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า หนึ่งใน  พันธกิจสำคัญที่ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มอบหมายให้ ดีป้า เร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือ การยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะและองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รู้เท่าทัน และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565 มีมติเห็นชอบ 6 โครงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นโครงการที่ ดีป้า จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับแฮกเกอร์หมวกขาว โดยร่วมกับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

2. โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์เว็บไซต์เพื่อเพิ่มรายได้ในยุคดิจิทัล ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ ร่วมกับ สำนักการศึกษาทั่วไป สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

4. โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้ค้าขายและการตลาดออนไลน์สู้ภัยไซเบอร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

6. โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านมาตรฐาน ISO/IEC 29110 เพื่อต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล ร่วมกับ กลุ่มดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมครั้งนี้จะช่วยพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่ประชาชนทั่วไป ผู้สูงวัยกลุ่ม Mid-career ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่กำลังหางาน บุคลากรภาครัฐและเอกชน รวม 2,700 ราย พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านมาตรฐาน ISO/IEC 29110 เพื่อต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ 200 ราย ส่วนประชาชนที่สนใจจะพัฒนาทักษะ เพิ่มองค์ความรู้ด้านดิจิทัล สามารถเข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในโครงการ HACKaTHAILAND กับกิจกรรม HACKaTHAILAND Online Learning ได้แล้ววันนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hackathailand.com

ดีป้า พร้อมทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก ตามวิสัยทัศน์ We work smart every day to build a world-class digital economy and to help people perform better, think faster and live better. ผู้สนใจขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนสามารถติดตามรายละเอียดผ่านช่องทางการสื่อสารของ ดีป้า ได้ทุกช่องทาง อาทิ เว็บไซต์: www.depa.or.th, LINE OA: depaThailand และ Facebook Page: depa Thailand


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *