ทิพยประกันภัย ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา จัดโครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 194 วันมาฆบูชา


ดร.สมพร สืบถวิลกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย   นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร หน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 194  เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระครูสิทธิสังวร เจ้าคณะ 5 วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร และพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  พร้อมร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม บำรุงศาสนสถานและถวายภัตตาหารเพล โดยมี ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ นักยุทธศาสตร์และที่ปรึกษาผู้บริหารองค์กรระดับประเทศ ร่วมพิธี  ณ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *