ฟิวเจอร์พาร์ค มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลธัญบุรี


คุณอมรเทพ เพชรกำแพงแสน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค มอบเงินจำนวน 300,000 บาท โดยมี นายแพทย์ศราวุธ ธนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลธัญบุรี เพื่อสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และส่งต่อความห่วงใยไปยังผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดปทุมธานี


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *