เดลต้า จับมือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัวกองทุน Angel Fund 2022หนุนธุรกิจสตาร์ทอัพไทย


บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและพันธมิตร เปิดตัวงานแฮกกาธอน (Hackathon) ภายใต้โครงการ Delta Angel Fund สำหรับสตาร์ทอัพประจำปี 2565 โดยในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ฮับบา จำกัด ร่วมเป็นพันธมิตรให้คำแนะนำทางธุรกิจในฐานะผู้เชี่ยวชาญ พร้อมร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เข้าแข่งขัน นอกจากนี้ บริษัท มีเดีย แท็งค์ จำกัด ผู้ผลิตรายการเรียลิตี้โชว์ ธุรกิจพิชิตล้าน Shark Tank Thailand ได้ให้การสนับสนุนเป็นปีที่สองติดต่อกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมสตาร์ทอัพผู้ชนะได้เข้าแข่งขันในรายการเรียลิตี้โชว์ทางธุรกิจต่ออีกหนึ่งซีซัน

เดลต้าและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้ร่วมกันให้ทุนแก่สตาร์ทอัพผ่านทางกองทุน The Angle Fund ตั้งแต่การเปิดตัวโครงการในปีพ.ศ. 2559 โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาผู้มีความสามารถในประเทศไทยและบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพในภาค อุตสาหกรรมนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนโยบายของรัฐบาลไทย จนถึงปีพ.ศ. 2564 เดลต้าได้มอบเงินทุนกว่า 19 ล้านบาทให้กับ 183 ทีมผู้ชนะ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอัจฉริยะและพลังงานในตลาดประเทศไทย โดยกองทุนได้ช่วยปั้นสตาร์ทอัพที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 650 ล้านบาท สำหรับโครงการ Angel Fund เดลต้า ประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนเพียงหนึ่งเดียวที่ให้การสนับสนุน

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวภายในงานว่า “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะยังคงดำเนินการตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งจะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศที่เศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โครงการ Angel Fund นี้ จึงช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการและพัฒนาเหล่าสตาร์ทอัพ  ในขณะเดียวกัน ก็สร้างโอกาสให้พวกเขาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงนำองค์ความรู้และทักษะต่างๆ ไปใช้กับองค์กรการค้าของพวกเขาได้”

นายแจ็คกี้ จาง ประธานบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “โดยทั่วไปนั้น การสร้างธุรกิจใหม่อาจต้องใช้เวลาเริ่มต้นธุรกิจมากถึง 10 ปีเพื่อให้ประสบความสำเร็จ และนี่คือเหตุผลว่าทำไม เดลต้าถึงต้องการสนับสนุนสตาร์ทอัพในประเทศไทยเพื่อให้สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว โดยกองทุน Angel Fund นี้ ไม่เพียงแต่มอบเงินทุนให้แก่เหล่าสตาร์ทอัพเท่านั้น แต่ยังมอบประสบการณ์ทางธุรกิจ และเทคโนโลยีล่าสุดต่างๆ ให้อีกด้วย นี่เป็นเพียงหนึ่งในโครงการที่เดลต้าทำร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และพันธมิตรของเราในการสนับสนุนสตาร์ทอัพ SMEs และเหล่านักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เรามีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะช่วยเหลือสังคมไทย และร่วมในโครงการเหล่านี้เพื่อคนไทย จากใจของเราโดยปราศจากเงื่อนไขอื่นใดๆ”

โครงการ Angel Fund ช่วยให้ผู้ประกอบการไทย พันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้เชื่อมต่อและช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านกองทุน และคอร์สพัฒนาทักษะทางธุรกิจและนวัตกรรม โดยกิจกรรมของโครงการ Angel Fund ได้แก่ หลักสูตรติวเข้มธุรกิจ พร้อมติวบันได 6 ขั้นสู่ความก้าวหน้า นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังมีโอกาสได้แข่งขันและนำเสนอโมเดลธุรกิจของตนต่อคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม ผู้สนับสนุน และนักลงทุนอีกด้วย

ในปีพ.ศ. 2565 กองทุน Angel fund เปิดรับทีมสตาร์ทอัพจำนวน 45 ทีม ซึ่งคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 130 ราย โดยการแข่งขันครั้งนี้ได้มุ่งเน้นไปที่แนวคิดธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Technology) และการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่มาพร้อมกับกระบวนการ R&D (Research & Development) เต็มรูปแบบ โดยครอบคลุมเทคโนโลยีใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้:

  1. ยานยนต์ (Automotive)
  2. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
  3. วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics)
  4. การแพทย์แบบบูรณาการ (Integrated Medicine)
  5. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronics)
  6. การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digitalization)

ทีมผู้เข้าเแข่งขันจะต้องเข้าร่วมหลักสูตรติวเข้มธุรกิจ (Business boot camp) เป็นเวลา 7 วัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ทีมผู้เข้าแข่งขันยังได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านการแก้ไขปัญหา (Problem-solving skills) ระหว่างช่วงกิจกรรมแฮกกาธอน ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์เป็นเวลา 3 วัน ก่อนที่จะนำเสนอโมเดลธุรกิจของแต่ละทีมต่อผู้สนับสนุนเพื่อระดมเงินทุนในกิจกรรม Pitching Day สุดท้ายทีมผู้ชนะโครงการ Angel Fund ยังมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Shark Tank Thailand เพื่อโอกาสที่จะได้รับการลงทุนเพิ่มเติมจากรายการ

นับเป็นการเข้าสู่ปีที่เจ็ดแล้วสำหรับความร่วมมือระหว่างเดลต้ากับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการจัดกองทุน Angel Fund เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แข็งแกร่งในการช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพมากความสามารถในประเทศไทย เดลต้าได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ และระบบดิจิทัลมาใช้ไม่ว่าจะเป็น การจัดงานแฮกกาธอนในรูปแบบออนไลน์หรือการร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำในไทย เพื่อขยายการเข้าถึงกองทุนพร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้ประกอบการและสังคมไทย


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *