อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมมือกับ Carbios สร้างโรงงานรีไซเคิล PET ทางชีวภาพเต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศฝรั่งเศส


Carbios (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปารีส Euronext Growth Paris: ALCRB) บริษัทผู้ริเริ่มการพัฒนาโซลูชั่นทางเอนไซม์เพื่อจัดการพลาสติกและพอลิเมอร์สิ่งทอหลังการใช้งาน ได้ประกาศความร่วมมือร่วมกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทผู้ผลิต PET ชั้นนำระดับโลก ในการสร้างโรงงานผลิตที่จะนำเทคโนโลยีการรีไซเคิล PET ทางชีวภาพมาใช้ที่โรงงานผลิต PET ของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในประเทศฝรั่งเศส (เมือง Longlaville จังหวัด Meurthe-et-Moselle)

นาย Bruno Le Maire รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การคลังและการฟื้นฟู ประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Carbios และ อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้เลือกประเทศฝรั่งเศส เพื่อสร้างโรงงานรีไซเคิล PET ทางชีววิทยาเต็มรูปแบบแห่งแรก ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ Carbios ได้พัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการล้ำสมัยที่ช่วยให้สามารถแปรรูปขยะพลาสติกไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าชิ้นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่มีความล้ำหน้านี้ช่วยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลภายใต้แผนยุทธศาสตร์ “ฝรั่งเศส 2030” ซึ่งเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายต่างๆ ในช่วงทศวรรษหน้า การรวมเอาเทคโนโลยีชีวภาพและความมุ่งมั่นทางอุตสาหกรรมนี้ จะเป็นกุญแจสู่การมีระบบเศรษฐกิจที่หมุนเวียนมากยิ่งขึ้น”

นาง Agnès Pannier-Runacher รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว “จากการที่ Carbios ได้ประกาศโครงการสำคัญที่จะรีไซเคิลพลาสติกโดยใช้ปฏิกิริยาทางเอนไซม์นั้น ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราที่จะหล่อหลอมการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำวิวัฒนาการในอุตสาหกรรม ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งถือเป็นสตาร์ทอัพทางอุตสาหกรรมในฝรั่งเศสที่ประสบความสำเร็จ ทั้งยังถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในแผนยุทธศาสตร์ “ฝรั่งเศส 2030” ทำให้อุตสาหกรรมของเรานั้นพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการในการเปลี่ยนผ่านนี้”

นาย Jean Rottner ประธานสภาภูมิภาค Grand-Est กล่าวว่า “พันธกิจหลักของเราคือการมีส่วนร่วมในการทำให้โลกของเราสะอาดขึ้น ไปพร้อมกับการสร้างงานและมูลค่าทางธุรกิจให้แก่ชุมชน ดังนั้น เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับ Carbios เข้าสู่ภูมิภาค Grand-Est และมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่จะชื่นชมโรงงานที่ Longlaville แห่งนี้ที่ได้กลายมาเป็นโรงงานรีไซเคิล PET ทางชีวภาพ 100% เป็นแห่งแรกของโลก ผ่านความร่วมมือกับอินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินงานอยู่ในภูมิภาคของเรามาเป็นเวลานาน โรงงาน Carbios แห่งนี้ มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความตั้งใจของภูมิภาค Grand-Est ที่มุ่งเป็นภูมิภาคชั้นนำในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของ PET อย่างสมบูรณ์แบบ โครงการนี้จะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะสร้างระบบนิเวศวิทยาของเราที่สมบูรณ์”

หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการก่อสร้างโรงงานต้นแบบที่เมือง Clermont-Ferrand Carbios เดินหน้าเพื่อมุ่งสู่วงการอุตสาหกรรมและการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ ผ่านการร่วมมือกับอินโดรามา เวนเจอร์ส โดยมีเป้าหมายที่จะก่อสร้างและดำเนินงานโรงงานรีไซเคิล PET ทางชีวภาพผ่านปฏิกิริยาทางเอนไซม์ในระดับอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของโลก ที่ประเทศฝรั่งเศส ด้วยความสามารถในการรีไซเคิลขยะ PET ที่ผ่านการใช้งานแล้วประมาณ 50,000 ตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับขวด PET 2 พันล้านขวด หรือถาดอาหารที่ทำจาก PET กว่า 2.5 พันล้านชิ้น

นาย Emmanuel Ladent ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Carbios ได้ให้ความเห็นว่า “ด้วยโรงงานขนาดกลางแห่งแรกนี้ เราอยากจะเป็นแบบอย่างระดับโลกของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน PET และสิ่งทอ จากการที่เราได้ร่วมมือกับบริษัทอย่างอินโดรามา เวนเจอร์ส ยิ่งเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของเราที่จะสานต่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมขั้นแรกของเราในฝรั่งเศส โรงงานแห่งนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้เรามุ่งหน้าสู่การแปรสภาพการดำเนินงานเชิงอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ระดับสากล เราขอขอบคุณผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน รัฐบาลฝรั่งเศส และภูมิภาค Grand-Est ที่ร่วมเผยแพร่ความตั้งใจของ Carbios และวิสัยทัศน์สู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สร้างผลกำไร”

ภายหลังจากที่อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับผลเชิงบวกจากการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลทางเทคนิคของเทคโนโลยีของ Carbios เบื้องต้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทั้งสองบริษัทได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบทานธุรกิจ นอกจากนี้จะมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในเชิงอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีของ Carbios ที่จะถูกนำไปใช้ที่โรงงานของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในฝรั่งเศส หลังจากได้รับผลการประเมินและตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางเทคนิคและเศรษฐกิจ อินโดรามา เวนเจอร์สจึงจะร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว

นาย D K Agarwal ประธานผู้บริหารบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส เสริมว่า “เรามีความยินดีที่จะนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงของ Carbios ไปใช้ที่โรงงานของเราที่ Longlaville PET ที่รีไซเคิลด้วยกระบวนการทางชีวภาพตอบรับลูกค้าที่ต้องการมีส่วนร่วมกับการสร้างโลกที่สะอาดขึ้น ผ่านการผลิตพลาสติกคุณภาพสูงไปพร้อมกับการลดการใช้ไฮโดรคาร์บอน”

ประมาณการเงินลงทุนที่ต้องใช้ในโครงการนี้อยู่ที่ 150 ล้านยูโร สำหรับเทคโนโลยีหลักของ Carbios โดยรวมถึงขั้นตอนการ purification เพิ่มเติมเป็นการเฉพาะ ซึ่งได้รับการบูรณาการเข้าสู่กระบวนการแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรงบการลงทุนอีกประมาณ 50 ล้านยูโรเพื่อการเตรียมการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของโรงงาน โครงการนี้ได้รับการคาดการณ์ว่าจะสร้างงานประจำเต็มเวลาทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 150 ตำแหน่ง โดยต่อจากนี้ Carbios คาดหวังว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องการสนับสนุนแหล่งเงินทุนที่ไม่ส่งผลกระทบทางการเงินที่เข้มแข็งจากรัฐบาลฝรั่งเศส และภูมิภาค Grand-Est5 ตามข้อเสนอที่ Carbios ได้รับมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากนาง Agnès Pannier-Runacher รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนาย Jean Rottner ประธานสภาภูมิภาค Grand-Est

การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าว มีเงื่อนไขในการแจ้งคณะกรรมาธิการยุโรปและการทำสัญญาโดยทางการฝรั่งเศส Carbios ได้ประกาศในรายงานผลประกอบการรายครึ่งปีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาว่ามีเงินสดอยู่ที่ 112 ล้านยูโร ภายหลังจากนั้น Carbios ได้รับการอนุมัติเงินกู้เป็นจำนวน 30 ล้านยูโรจาก ธนาคารเพื่อการลงทุนของยุโรป[1]

การร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายที่จะจัดการกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นต่อมลพิษที่เกิดจากพลาสติก ผ่านการพัฒนากระบวนการรีไซเคิลทางชีวภาพผ่านปฏิกิริยาทางเอนไซม์  เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนี้จะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติก

ด้วยการคิดค้นกระบวนการทางชีวภาพที่มีพื้นฐานอยู่บนปฏิกิริยาทางเอนไซม์เป็นครั้งแรกของโลก เทคโนโลยีของ Carbios ที่ชื่อ C-ZYMETM แปรรูป PET (พอลิเมอร์หลักที่อยู่ในขวด ถาดอาหาร และสิ่งทอจากโพลีเอสเตอร์) ให้กลายเป็นโมโนเมอร์หลัก ที่หลังจากนั้นสามารถนำไปใช้ผลิต PET รีไซเคิล 100% และสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โรงงานแห่งแรกของโลกแห่งนี้ได้นำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ Carbios มารวมกับสมรรถนะทางการผลิตระดับโลกของอินโดรามา เวนเจอร์ส การร่วมมือในครั้งนี้จะตอบรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของทั้งผู้บริโภค และบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงคู่ค่าและผู้ถือหุ้นของ Carbios (ลอรีอัล มิชลิน ล็อกซิทาน น้ำดื่มเนสท์เล่ เป๊ปซี่โค ซันโทรี่เบเวอเรจแอนด์ฟู้ดยุโรป) ต่อบรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนมากขึ้น


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *