ททท. จับมือ สองผู้ว่า ภูเก็ต และอุดรธานีพร้อมขายเที่ยวข้ามภาค “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ @ อุดรธานี ตอบสนองนโยบายพลิกฟื้นการประเทศด้วยการท่องเที่ยว


ททท. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรขนทัพสินค้าท่องเที่ยวคุณภาพของจังหวัดภูเก็ต กว่า 30 ราย มานำเสนอขายแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง กระตุ้นการตลาดการท่องเที่ยวข้ามภาคสอดคล้องกับเส้นทางบินของสายการบินในประเทศ ตามโครงการ “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ @อุดรธานี” ททท. คาดว่าสงกรานต์นี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

บ่ายวันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2565) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันนำคณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต มาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กรุณาให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และพร้อมจะผลักดันนโยบายกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้นำเสนอแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศ โดยคาดว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศจะเริ่มกลับมาคึกคักขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ครั้งตั้งแต่ช่วงเมษายน 2565 นี้

ททท. ยังคงดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดแบบ 360 องศา ทั้งการปรับสินค้าการท่องเที่ยว สู่การสร้างประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืม การทำกิจกรรมด้านการตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพชาวไทย นอกเหนือจากการส่งเสริมการเดินทางข้ามภาค การท่องเที่ยววันธรรมดา การส่งเสริมการท่องเที่ยวเหมืองหลักและเมืองรอง การท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว การท่องเที่ยวสายศรัทธาและความเชื่อ การท่องเที่ยวแบบ Workation ฯลฯ ททท. ยังจะดำเนินกิจกรรมเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มคู่รัก กลุ่มครอบครัว กลุ่มสูงวัย กลุ่มวัยรุ่น ร่วมกับบริษัทนำเที่ยว โรงแรมที่พัก สายการบิน ขนส่ง ร้านค้า ร้านอาหาร และชุมชนท่องเที่ยว เพื่อพลิกฟื้นประเทศไทยด้วย “การท่องเที่ยว” สู่ความยั่งยืนต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *