STOWER เทคโอเวอร์บริษัทให้บริการเทเลคอมอันดับ 1 ในฟิลิปปินส์ดันรายได้ปี 65 เพิ่มอีกกว่า 400 ล้านบาท บุ๊ครายได้ทันทีไตรมาส 1 ปีนี้


นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STOWER ผู้ดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม รวมถึงให้เช่าสถานีโทรคมนาคมในประเทศฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าซื้อกิจการบริษัท QROI Network Service Inc. (QROI) ประเทศฟิลิปปินส์ ตามมติคณะกรรมการบริษัทวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยลงทุนผ่านบริษัท อัลตร้า เอเชีย จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเข้าเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 แบบมีอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จ (Super Majority) ตามกฏหมายฟิลิปปินส์ ในสัดส่วน 67% ด้วยเงินลงทุนประมาณ 126 ล้านบาท

นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

QROI เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการด้านโทรคมนาคมในฟิลิปปินส์ (Telecom Implementation Service) ที่ประกอบธุรกิจ ให้บริการติดตั้งและทดสอบระบบสื่อสารโทรคมนาคมในสถานีฐานของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงให้บริการวางแผนและปรับปรุงระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Network Planning and Optimization Service) โดยเป็นบริษัทอันดับหนึ่ง ที่มีทีมวิศวกรรมโทรคมนาคมมากที่สุดและได้รับการรับรองจากบริษัทชั้นนำระดับโลก อาทิ Huawei และ Ericsson ซึ่งในปัจจุบันผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ทั้ง 3 รายในประเทศฟิลิปปินส์ มีการเพิ่มจำนวนสถานีส่งสัญญาณจำนวนมากเพื่อขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และมีการอัพเกรดอุปกรณ์ส่งสัญญาณเป็นระบบ 4G และ 5G  อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลและความต้องการใช้บริการโทรศัพท์มือถือของประชากรกว่า 109 ล้านคน ที่มีกว่า 190 ล้านหมายเลข  นอกจากนี้ QROI ยังมีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจจากจุดแข็งที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งบริการด้านปฎิบัติงานและบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร (O&M) รวมถึงการบริหารพลังงานไฟฟ้าให้กับสถานีฐาน

จากประสบการณ์ของผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทชาวฟินแลนด์ที่ได้ดำเนินธุรกิจด้านเทเลคอมในหลายประเทศทั่วโลก และดำเนินธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์มากว่า 5 ปี มีรายได้เติบโตมาอย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา QROI มีรายได้ประมาณ 640 ล้านเปโซ หรือประมาณกว่า 400 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี (EBT) ประมาณ 75 ล้านเปโซ หรือประมาณ 48 ล้าน ซึ่งมีการตรวจสอบบัญชีโดยบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) 

ทั้งนี้ การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะทำให้ QROI เป็นบริษัทย่อยของ STOWER และจะสามารถนำรายได้และกำไรมารวมเป็นงบการเงินเดียว (Consolidated Financial Statement) โดย STOWER จะรับรู้รายได้และกำไรตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2565 นี้ทันที  ซึ่งจะทำให้รายได้ของ STOWER เติบโตอย่างก้าวกระโดดนอกเหนือจากธุรกิจหลักในประเทศและธุรกิจให้เช่าสถานีโทรคมนาคมในประเทศฟิลิปปินส์

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มนักธุรกิจในต่างประเทศได้สนใจเข้าลงทุนกับ STOWER โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)   การเข้าลงทุนของนักธุรกิจดังกล่าว จะเป็นการเสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจโทรคมนาคมในต่างประเทศได้เป็นอย่างดี


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *