SPRC เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มประมงพื้นบ้านวันแรกบนเกาะเสม็ดเรือประมง 41 ลำเข้ารับเงินช่วยเหลือกว่า 1.8 ล้านบาท


ในวันนี้ (1 มีนาคม 2565) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“SPRC”) ได้เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วบริเวณทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล (SPM) กลุ่มที่สอง ซึ่งเป็น “กลุ่มประมงพื้นบ้าน” โดยบริษัทฯ มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 45,000 บาท ต่อเรือประมงหนึ่งลำ โดยไม่มีข้อผูกพันกับผู้รับ ณ โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ทั้งนี้ กลุ่มประมงพื้นบ้านเกาะเสม็ดที่ลงทะเบียนยื่นคำร้องไว้ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และได้รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเดินทางมารับเงินจำนวนทั้งสิ้น 41 ลำ รวมเป็นเงินกว่า 1.8 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากนายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัด, นายไพรัช เจียะรัตน์ ประมงอำเภอ, นายสุธน สังข์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน และ นายจรินทร์ สังข์สุวรรณ ประธานชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้านเกาะเสม็ด สำหรับกลุ่มประมงพื้นบ้านส่วนที่เหลือนั้น จะได้รับเงินช่วยเหลือในวันที่ 2 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ยังคงเน้นย้ำถึงมาตรการความปลอดภัยด้านการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้ามารับเงินช่วยเหลือ ซึ่งมีจุดวางแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณทางเข้า-ออก

ทั้งนี้ SPRC ขอขอบคุณในความร่วมอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐในด้านการเตรียมการและสถานที่ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และรวดเร็ว พร้อมเดินหน้าศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้ดียิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมในการฟื้นฟูธรรมชาติให้กับชาวระยองต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *