สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ระยอง และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่บนเกาะสะเก็ด


วันที่ 2 มีนาคม 2565
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ระยอง และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่บนเกาะสะเก็ด แบบมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมพื้นที่จัดทำ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเกาะสะเก็ดเพชรเม็ดงามแห่งมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดย นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. ได้นำทีม CSR ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 และผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามนโยบายของ กนอ. ในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *