นักธุรกิจฟินแลนด์ ซื้อหุ้น PP STOWERที่ 0.10 บาท/หุ้น สูงกว่าราคาตลาด


นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STOWER  เปิดเผยว่า มีผู้ลงทุนที่เป็นนักธุรกิจด้านเทเลคอมชาวฟินแลนด์ เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไปของ STOWER ที่ราคา 0.10 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด เนื่องจากมีความมั่นใจ Business Model ที่ขยายธุรกิจไปด้าน Telecom ในต่างประเทศ  ทั้งธุรกิจด้าน Network Planning and Optimization และธุรกิจ Telecom Implementation Service จากงบลงทุนจำนวนมหาศาลของผู้ให้บริการมือถือยักษ์ใหญ่ที่มีความต้องการเพิ่มจำนวนสถานีเทเลคอม โดยธุรกิจนี้จะทำให้ STOWER รับรู้รายได้เพิ่มกว่า 400 ล้านบาทในปี 2565  

นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ STOWER ยังมีรายได้จากค่าเช่าในธุรกิจให้เช่าสถานีโทรคมนาคมในฟิลิปปินส์ระยะยาว 20-25 ปี การที่มีนักธุรกิจด้านเทเลคอมเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเทเลคอมในต่างประเทศของ STOWER ได้ดียิ่งๆขึ้น


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *