สถานการณ์การปฏิบัติงานเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2565 ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าดูได้ที่ www.sprc.co.th


สรุปผลการปฏิบัติงานในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ปฏิบัติการในทะเล

การปฏิบัติการการเลื่อนลูกลอยที่รอยปริบริเวณด้านบนท่ออ่อนนั้น บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง ซึ่งสามารถขยับลูกลอยขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งเหนือรอยปริของท่ออ่อนได้อย่างปลอดภัย พร้อมดำเนินการพันปิดรอยปริที่อยู่ใต้ลูกลอยด้วยแผ่นยางความหนาแน่นสูง และพันปิดด้วยโครงสร้างชั้นที่หนึ่งเรียบร้อยแล้ว SPRC ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้อย่างสุดความสามารถ ทั้งภารกิจใต้น้ำ บนผิวน้ำ และชายฝั่งต่อไป

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการในทะเล เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคราบฟิล์มน้ำมันในทะเลและชายฝั่ง ด้วยเรือปฏิบัติการเฝ้าระวังทั้งหมด 23 ลำอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยเรือปฏิบัติการ 16 ลำ ที่ดำเนินการกางทุ่นกักน้ำมัน (Boom) จำนวน 8 เส้น พร้อมเรือปฏิบัติการ 5 ลำ เรือสั่งการ 1 ลำ และเรือตรวจสอบทางอากาศหรือโดรน (Drone) 1 ลำ โดยดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังคราบน้ำมันในทะเล ตลอดแนวห่างจากชายฝั่ง 1-2 กิโลเมตร โดยสามารถยืนยันได้ว่าไม่มีการพบคราบฟิล์มน้ำมันแต่อย่างใด

ทีมปฏิบัติการบนชายฝั่งของ SPRC ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฝ้าระวังและตรวจสอบตลอดแนวชายหาด ไออาร์พีซี กรมอุตุฯ กรมประมง ระยองบีช ลานหินขาว เยลโล่เฮ้าส์ และก้นอ่าว ซึ่งไม่ได้รับรายงานเรื่องกลิ่นและพบคราบฟิล์มน้ำมันแต่อย่างใด บริษัทฯ พบทาร์บอลปริมาณเล็กน้อยมาก ซึ่งได้มีการเก็บและนำมากำจัดที่ บริษัทฯ ตามขั้นตอน อีกทั้งยังได้ทำความสะอาดบริเวณชายหาด อย่างเช่นทุกวัน

ความคืบหน้าและแผนดำเนินงานการจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เก็บตัวอย่างน้ำ บริเวณหาดแม่รำพึง 4 จุด จากร้านป้ายาถึงลานหินขาว สภาพอากาศ ทะเลมีคลื่นลมเบา ฟ้าครึ้ม ค่าเบื้องต้นหน้างานอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ความคืบหน้าด้านการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม
การดำเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลือ

(วันนี้) วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป SPRC ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ กลุ่มประมง จำนวน 301 ลำ เป็นเงิน กว่า 13.5 ล้านบาท ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ จ.ระยอง
นายศิริ เรืองสวัสดิ์ ผู้ประกอบอาชีพกลุ่มประมงเรือเล็กก้นปึก กล่าวว่า “ตนเป็นกลุ่มชาวประมงรายย่อยที่มีรายชื่อในกลุ่มที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือจาก SPRC ซึ่งวันนี้ตนรู้สึกดีใจมากที่จะได้นำเงินดังกล่าวไปบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ ก็ต้องขอบคุณบริษัทฯ ที่ได้ออกมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือครอบคลุมไปยังกลุ่มประมงรายย่อยต่างๆ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพวกเรามากๆ”

และในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 10 มีนาคม 2565) บริษัทฯ เดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มร้านอาหารขนาดเล็กและกิจการท่องเที่ยว 126 ราย ณ ชายตารีสอร์ท หาดแม่รำพึง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

การปฏิบัติงานในวันนี้และช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า
ปฎิบัติการในทะเล

บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการปฏิบัติการในทะเล เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคราบฟิล์มน้ำมันในทะเลและชายฝั่ง ด้วยเรือปฏิบัติการเฝ้าระวังทั้งหมด 23 ลำอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยเรือปฏิบัติการ 16 ลำ ที่ดำเนินการกางทุ่นกักน้ำมัน (Boom) จำนวน 8 เส้น พร้อมเรือปฏิบัติการ 5 ลำ เรือสั่งการ 1 ลำ และเรือตรวจสอบทางอากาศหรือโดรน (Drone) 1 ลำ โดยดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังคราบน้ำมันในทะเล ตลอดแนวห่างจากชายฝั่ง 1-2 กิโลเมตร กม และได้เพิ่มเรืออีก 1 ลำในปฎิบัติการณ์นี้

ปฎิบัติการบนชายฝั่ง

บริษัทฯ เฝ้าระวังและตรวจสอบตลอดแนวชายหาดและเก็บขยะ และดำเนินการทำความสะอาดคราบน้ำมันที่อยู่ใต้ทรายบริเวณชายหาด ด้วยการพลิกหน้าทรายโดยใช้อุปกรณ์ไถคราดโดยแรงงานคน


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *