“ซิซซา กรุ๊ป” จัดสัมมนาต่อยอด “ซิซซา เอเจ้นท์ เฮ้าส์ โปรแกรม”ให้ความรู้นศ.ABAC ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน


นางสาวธรา รุ่งแสงสุวรรณ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ สายงานการพาณิชย์ บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนรูปแบบ “Investment Property” (IP) และนายโอภาส ถิรปัญญาเลิศ (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด ร่วมมือต่อยอด “ซิซซา เอเจ้นท์ เฮ้าส์ โปรแกรม” ด้วยการขยายการรับรู้ของบริษัทฯไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในอสังหาริมทรัพย์และสนใจในด้านการลงทุน โดยได้มีการจัดงานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์และแนวโน้มการลงทุนประเภทต่าง ๆ ในปี 2565 พร้อมทั้งให้ความรู้เจาะลึกในด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property) กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) วิทยาเขตบางนา ขึ้น ภายในงานมีนักศึกษามากมายให้ความสนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการอสังหาริมทรัพย์ และยังมีผู้สนใจเข้าร่วมดูงานกับ ซิซซา กรุ๊ปฯ เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเชิงลึกในด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Property) อีกด้วย โดยหลังเสร็จสิ้น การสัมมนา ทางซิซซา กรุ๊ปฯ ได้มอบของที่ระลึกให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ โดยมี ดร.นุชนารถ ชลคงคา (กลาง) ประธานกรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้งสถาบัน ESTC และ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นตัวแทนรับมอบณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) วิทยาเขตบางนา เมื่อเร็วๆนี้ สำหรับสถาบันการศึกษาใดที่สนใจกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่ marketing@cissagroup.com


Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *